Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA)

Ο καρκίνος του προστάτη. Μία καθαρά ανδρική υπόθεση…

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί σήμερα μία από τις κυριότερες και πιο συχνές αιτίες καρκίνου στους άνδρες άνω των 50 ετών, αφού ευθύνεται για περισσότερο από το 15% των καρκίνων στους άνδρες. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μιά δραματική αύξηση του καρκίνου του προστάτη στις βιομηχανικές χώρες. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 100.000 Ευρωπαίοι και περίπου 120.000 Αμερικανοί αναπτύσσουν καρκίνο του προστάτη.

Μία αξιόπιστη εξέταση αίματος για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη είναι η εξέταση του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA – Prostate Specific Antigen)

Το PSA είναι μία γλυκοπρωτείνη η οποία παράγεται από το αδενικό επιθήλιο του προστάτη και εκκρίνεται φυσιολογικά διαμέσου των προστατικών πόρων στο σπερματικό υγρό όπου και δρα για να το ρευστοποιήσει και να αυξήσει την κινητικότητα του σπέρματος. Ενώ σε φυσιολογικές συνθήκες ελάχιστη ποσότητα εισβάλλει στην κυκλοφορία του αίματος, σε παθολογικές καταστάσεις τα επίπεδα του στο αίμα αυξάνονται σημαντικά.

Κλινική σημασία του PSA

Τα επίπεδα του PSA στο αίμα χρησιμοποιούνται κυρίως για την πρώιμη ανίχνευση και τον χειρισμό ασθενών με καρκίνο του προστάτη, τη σταδιοποίηση του καρκίνου, την παρακολούθηση της θεραπείας, την ανίχνευση επανεμφάνισης του καρκίνου και σαν προγνωστικός δείκτης.

Πρώιμη ανίχνευση: Τα επίπεδα του PSA στο αίμα μετρούνται για την πρώιμη ανίχνευση και τον έλεγχο ασθενειών που σχετίζονται με τον προστάτη, κυρίως για τον καρκίνο του προστάτη. Ομως αυξημένα επίπεδα PSA στο αίμα μπορεί ακόμα να ανιχνευθούν σε καλοήθη υπερπλασία (υπερτροφία) του προστάτη όπως και σε φλεγμονώδεις καταστάσεις του προστάτη.

Παρακολούθηση θεραπείας: Σημαντική ένδειξη για το PSA σε περιπτώσεις διαγνωσμένου καρκίνου του προστάτη είναι η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής αγωγής, όπου:

  • Μείωση των επιπέδων του PSA στα φυσιολογικά είναι ένδειξη της πλήρους αφαίρεσης ή απαλλαγής από τον καρκίνο.
  • Η επιμονή του δείκτη σε παθολογικά επίπεδα, πιθανώς ακολουθούμενη από σύντομη πτώση, ή η εκ νέου αύξηση, μετά από σύντομη πτώση, είναι ένδειξη υπολειπόμενου καρκίνου ή μετάστασης.
  • Η εκ νέου αύξηση του PSA μετά από περίοδο φυσιολογικών τιμών (π.χ. μετά από προστατεκτομή) είναι ένδειξη επανεμφάνισης της νόσου.

Σταδιοποίηση: Τα επίπεδα του PSA στο αίμα σχετίζονται σε πολλές περιπτώσεις με το στάδιο του καρκίνου του προστάτη.

Τιμές αναφοράς

Η συγκέντρωση του PSA στο αίμα εξαρτάται από την ηλικία και τη φυλή. Ο καθορισμός τιμών αναφοράς, ανάλογα με την ηλικία, κάνουν την εξέταση του PSA πιο ευαίσθητη για τους νεαρότερης ηλικία άνδρες και πιο ειδική για τους μεγαλύτερους. Ο καθορισμός τιμών αναφοράς για το PSA, ανάλογα με την ηλικία, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον διαχωρισμό της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη από τον καρκίνο.

Διαφορική διάγνωση

Όσον αφορα τη διαφορική διάγνωση μεταξύ της καλοήθους υπερπλασίας και του καρκίνου του προστάτη, έχει καθιερωθεί πλέον η πρακτική της ταυτόχρονης μέτρησης μαζί με το ολικό PSA (Total PSA) και η μέτρηση του ελεύθερου PSA (Free PSA) και να χρησιμοποιείται ο λόγος Free PSA/Total PSA.

Το ποσοστό του ελεύθερου PSA στο αίμα βρέθηκε να αυξάνεται σημαντικά σε ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία, ενώ μειώνεται σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. Ο λόγος της συγκέντρωσης του ελεύθερου PSA προς τη συγκέντρωση του ολικού, είναι ένας χρήσιμος δείκτης ο οποίος προτείνεται να χρησιμοποιείται για να διευκρινίζει καταστάσεις μεταξύ καλοήθους υπερπλασίας και καρκίνου, ιδιαίτερα στους άνδρες εκείνους που έχουν ενδιάμεσα επίπεδα ολικού PSA.

Προκαταρκτικές έρευνες έδειξαν το όφελος της χρήσης του λόγου Free PSA/Total PSA, στη διαφοροποίηση της καλοήθους υπερπλασίας από τον καρκίνο του προστάτη.

Συμπερασματικά

Το Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA), ολικό και ελεύθερο, έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας αξιόλογος καρκινικός δείκτης για τον ειδικό ιατρό και θεωρείται η πιο χρήσιμη κλινικά ένδειξη, για τη διάγνωση και τον χειρισμό του καρκίνου του προστάτη και ιδιαίτερα στη διαφοροποίηση του από την καλοήθη υπερπλασία.

Η εξέταση συνίσταται να γίνεται απαραίτητα μια φορά τον χρόνο σε άνδρες άνω των 50 ετών ή και σε νεαρότερη ηλικία άνδρες, με συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου (π.χ. πρώτου βαθμού συγγενείς με καρκίνο του προστάτη) και σε συνδυασμό πάντα με την κλινική εξέταση του προστάτη από τον ειδικό ιατρό.

Τροφική Δυσανεξία (Food Intolerance)

Θέλετε να μάθετε ποιές τροφές σας αρρωσταίνουν; Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι οι πονοκέφαλοι και οι ημικρανίες σας, το άγχος και η χρόνια κούραση σας ΔΕΝ οφείλονται σε παθολογικά αίτια, αλλά…πιθανόν στο ψωμί που τρώτε καθημερινά;Αναρωτηθήκατε ποτέ ότι για τα φουσκώματα και...

Knowing your allergies

Knowing what you are allergic to is the first step in avoiding uncomfortable allergic reactions. While you can learn a lot by trial and error, getting tested will give you a definitive answer, allowing you to receive proper treatment for your allergies. Allergy is the...

Μάθετε τις αλλεργίες σας…

Τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται παγκόσμια ραγδαία αύξηση των αλλεργικών αντιδράσεων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής αρκετών ανθρώπων και σε ακραίες καταστάσεις να κινδυνεύει ακόμα και η ίδια η ζωή τους. Υπολογίζεται δε ότι το 25-30% του πληθυσμού...

Γενική Εξέταση Αίματος (Full Blood Count – FBC)

Είναι ίσως η πιο σημαντική εξέταση αίματος, αφού τα ευρήματα της δίνουν πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες για την κατάσταση και την εικόνα της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού. Η Γενική Εξέταση Αίματος είναι μία από τις συχνότερα ζητούμενες και διενεργούμενες...

Vitamin D: D-fend your health

The role of vitamin D in regulating circulating levels of calcium and phosphorus to ensure normal bone mineralization is well known. Emerging evidence correlates insufficient levels of vitamin D to an increased risk of developing non-skeletal pathologies:...

Μικροβιολογικός Έλεγχος Νερού

Επειδή, το 70% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό…και το 70% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό…η ποιότητα του νερού είναι τεράστιας σημασίας για την Υγεία μας! Το νερό είναι ένας πολύτιμος αλλά και πολύ ευάλωτος φυσικός πόρος. Είναι...

Σχετικοί σύνδεσμοι και επιστημονικές μελέτες για τη Βιταμίνη D

Σχετικοί σύνδεσμοι – Related websites & resources Understanding Vitamin D Vitamin D Council Vitamin D Society Grassroots Health The American Journal of Clinical Nutrition Science Daily Cardiovascular Analyzing data on more than 10,000 patients, University of...

Οστεοπόρωση – Η σιωπηλή ασθένεια

Οι ειδικοί την έχουν χαρακτηρίσει «σιωπηλή ασθένεια», «αθόρυβη επιδημία», «σιωπηλός κλέφτης» κ.λ.π. επειδή αυτή εξελίσσεται ουσιαστικά χωρίς συμπτώματα και προσβάλλει ολοένα και περισσότερα άτομα. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης υπολογίζεται ότι ένας στους οκτώ...

Θυρεοειδική λειτουργία (Thyroid function)

Τι είναι ο Θυρεοειδής αδένας; Τι είναι ο υποθυρεοειδισμός και τι ο υπερθυρεοειδισμός; Ο Θυρεοειδής αδένας είναι ένας μικρός αλλά από τους πιο σημαντικούς αδένες του ενδοκρινικού μας συστήματος. Βρίσκεται στο κάτω μέρος του τραχήλου και μπροστά από τους...

Φερριτίνη (Ferritin)

Η Φερριτίνη (Ferritin) είναι η κύρια πρωτεΐνη στο σώμα που αποθηκεύει σίδηρο. Έτσι, η μέτρηση των επιπέδων Φερριτίνης παρέχει μια καλή ένδειξη για το μέγεθος των διαθέσιμων αποθεμάτων σιδήρου στον οργανισμό. Τα 2/3 περίπου του αποθηκευμένου σιδήρου είναι συνδεδεμένα...
Translate »