Το Εργαστήριο

Από το 1980 με Συνέπεια, Υπευθυνότητα, Αξιοπιστία. Σύγχρονη τεχνολογία και εξοπλισμό. Φιλική και ανθρώπινη προσέγγιση. Για τη διασφάλιση του ύψιστου αγαθού της ζωής, της Υγείας!

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1980 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Αρ. Εγγραφής 14155), υπό την επωνυμία Chem-Lab (Μικροβιολογικά, Αιματολογικά, Βιοχημικά Εργαστήρια) Ltd., με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού στη διενέργεια παντός είδους εργαστηριακών εξετάσεων, ερευνών και ανακοινώσεων.

Είναι εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Υγείας και είναι μέλος του Συνδέσμου Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων (ΣΔΚΕΒΚΕΕ).

Είναι μέλος του European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Academy (EFLM_Academy_2024).

Το Εργαστήριο μας, πάντοτε ανανεωμένο σε τεχνολογικό εξοπλισμό και επιστημονικές μεθόδους και με την εμπειρία των 40 χρόνων λειτουργίας του, έχει ως σταθερό και πάγιο στόχο, την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών σε ένα φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον.

Από τον Ιούνιο του 2019 συμμετέχει σε όλους τους εργαστηριακούς τομείς στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της χώρας μας.

Translate »