Ομαδοποιημένες Εξετάσεις

Οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και η ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας, μας παρέχουν σήμερα σύγχρονα, αξιόπιστα και ικανά μέσα για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, που είναι και οι ασπίδες προστασίας της υγείας μας. Γι΄αυτό, το Εργαστήριο μας δημιούργησε και προσφέρει (εκτός ΓΕΣΥ) μια σειρά από Ειδικές Αναλύσεις Προληπτικού Ελέγχου (Check-Up) και άλλες Ομαδοποιημένες Εξετάσεις σε ειδικές και προσιτές τιμές (από 35.00 ευρώ), βασισμένες σε διεθνή πρότυπα, οι οποίες καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις σύγχρονες διαγνωστικές απαιτήσεις της Προληπτικής Ιατρικής.

Κατανοήστε τις εξετάσεις σας.

Lab Tests Online

Ο πιο αξιόπιστος οδηγός για να κατανοήσετε τις εξετάσεις σας.
Από την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας (ΕΕΚΧ-ΚΒ)

"BASIC" Check-Up

Σάκχαρο

Τριγλυκερίδια

Χοληστερίνη

HDL-Χοληστερίνης

LDL-Χοληστερίνης

Δείκτες επικινδυνότητας (Risk factors)

"MINI" Check-Up

Γενική Ανάλυση Ούρων
Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Τριγλυκερίδια
Χοληστερίνη
HDL-Χοληστερίνης
LDL-Χοληστερίνης
Δείκτες επικινδυνότητας (Risk factors)
Κρεατινίνη
Σίδηρος

"MAXI" Check-Up

Γενική Ανάλυση Ούρων
Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Τριγλυκερίδια
Χοληστερίνη
HDL-Χοληστερίνης
LDL-Χοληστερίνης
Δείκτες επικινδυνότητας (Risk factors)
Κρεατινίνη
Σίδηρος
Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
γ-GT
Χολερυθρίνη
Ολικές Πρωτεϊνες
Λευκωματίνη
Σφαιρίνη
LDH

"SUPER" Check-Up

Γενική Ανάλυση Ούρων
Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Τριγλυκερίδια
Χοληστερίνη
HDL-Χοληστερίνης
LDL-Χοληστερίνης
Δείκτες επικινδυνότητας (Risk factors)
Κρεατινίνη
Σίδηρος
Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα (TIBC)
Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
γ-GT
Χολερυθρίνη
Ολικές Πρωτεϊνες
Λευκωματίνη
Σφαιρίνη
LDH
Ασβέστιο
Φωσφόρο
Μαγνήσιο
Ψευδάργυρος
Νάτριο
Κάλιο
Χλώριο
Αμυλάση
CPK

Lipids Profile Λιπιδαιμικό Προφίλ

Τριγλυκερίδια
Χοληστερίνη
HDL-Χοληστερίνης
LDL-Χοληστερίνης
Δείκτες επικινδυνότητας (Risk factors)

Liver Function Tests (LFTs) Ηπατικές Δοκιμασίες

Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
γ-GT
Χολερυθρίνη (Ολική & Άμεση)

Thyroid Function Tests 1 Έλεγχος Θυρεοειδικής Λειτουργίας 1

Free T3

Free T4

TSH

Thyroid Function Tests 2 Έλεγχος Θυρεοειδικής Λειτουργίας 2

Free T3
Free T4
TSH
Αντισώματα Θυρεοειδούς (Anti-TPO, Anti-TG)

Anemia Profile 1 Έλεγχος Αναιμίας 1

Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.

Σίδηρος

Σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC)

Φερριτίνη

Anemia Profile 2 Έλεγχος Αναιμίας 2

Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.
Σίδηρος
Σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC)
Φερριτίνη
Βιταμίνη Β12
Φυλλικό οξύ

Infectious Diseases Λοιμώδη Νοσήματα

Σύφιλη (VDRL)

Ηπατίτιδα Β (HBs Ag)

Ηπατίτιδα C (Anti-HCV)

AIDS (HIV)

Tumor Markers (Male) Δείκτες Καρκίνου (Άνδρες)

CEA

PSA

Free PSA

CA 19-9

α-FP

Tumor Markers (Female) Δείκτες Καρκίνου (Γυναίκες)

CEA

PSA

Free PSA

CA 19-9

α-FP

Bone Profile Έλεγχος Οστικού Μεταβολισμού

Αλκαλική Φωσφατάση (ALP)

Ασβέστιο

Φωσφόρο

Μαγνήσιο

Βιταμίνη D (Total 25-OH)

Παραθορμόνη (PTH)

Diabetes Profile 1 Έλεγχος Διαβήτη 1

Σάκχαρο
Ουρία
Κρεατινίνη
Ηλεκτρολύτες
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c)

Diabetes Profile 2 Έλεγχος Διαβήτη 2

Σάκχαρο

Ουρία

Κρεατινίνη

Ηλεκτρολύτες

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c)

Ινσουλίνη

Αντίσταση Ινσουλίνης

Infertility Profile (Female) Έλεγχος Γονιμότητας (Γυναίκες)

FSH

LH

Prolactin

Oestradiol

Progesterone

Infertility Profile (Male) Έλεγχος Γονιμότητας (Άνδρες)

FSH

LH

Prolactin

Testosterone

SHBG

Amenorrhea Profile Έλεγχος Αμηνόρροιας

FSH

LH

Prolactin

Oestradiol

Menopause Profile Έλεγχος Εμμηνόπαυσης

FSH

LH

Oestradiol

Hirsutism Profile Έλεγχος Ακμής/Υπερτρίχωσης

Testosterone

DHEA-S

SHBG

Androstenedione

FSH

LH

Athlete’s Health Certificate Πιστοποιητικό Υγείας Αθλητών

Γενική Ανάλυση Ούρων

Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.

Ομάδα αίματος – Ρέζους

Σάκχαρο

Χοληστερίνη

Κρεατινίνη

Stools Examination Εξετάσεις Κοπράνων (Χειριστές Τροφίμων)

Παρασιτολογική εξέταση

Αίμα κοπράνων

Καλλιέργεια κοπράνων

Drug of Abuse Έλεγχος Ναρκωτικών Ουσιών

COCAINE (COC)

OPIATES (MOP)

CANNABINOIDS (THC)

AMPHETAMINE (AMP)

METAMPHETAMINE (MET)

ECSTASY (MDMA)

METHADONE (MTD)

OPIATES (OPI)

TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS (TCA)

BARBITURATES (BAR)

Microbiological Water Examination (Potable Water) Μικροβιολογικός Έλεγχος Νερού (Πόσιμο Νερό)

Total Coliforms

Fecal Coliforms (E.coli)

Fecal Streptococci (Enterococcus)

Microbiological Water Examination (Pool Water) Μικροβιολογικός Έλεγχος Νερού (Νερό Κολυμβητικών Δεξαμενών)

Total Bacteria count

Total Coliforms

Fecal Coliforms (E.coli)

Staphylococcus

Pseudomonas

Microbiological Water Examination (Potable Home Water) Μικροβιολογικός Έλεγχος Νερού (Πόσιμο Νερό Οικίας)

Total Bacteria count

Total Coliforms

Fecal Coliforms (E.coli)

Fecal Streptococci (Enterococcus)

Staphylococcus

Pseudomonas

Translate »