Ομαδοποιημένες Εξετάσεις (Check-Up)

Με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας, οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούν σήμερα τη σημαντικότερη παράμετρο για τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση των περισσοτέρων παθολογικών καταστάσεων του οργανισμού.

Κυρίως όμως συντείνουν στην πρόληψη τους που είναι ο πιο σύγχρονος, ο πιο αποτελεσματικός και ο πιο αξιόπιστος τρόπος αντιμετώπισης των κυριότερων ασθενειών της εποχής μας.

Το 70-80 % των διαγνωστικών αποφάσεων βασίζεται σήμερα στις εργαστηριακές εξετάσεις.

Συνεπώς, οι εργαστηριακές προληπτικές εξετάσεις είναι ένα χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο στα χέρια του ιατρού, ο οποίος θα μπορέσει να εντοπίσει έγκαιρα αυτούς τους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου και θα του επιτρέψει να κάνει διάγνωση σε πρώιμο στάδιο και να προχωρήσει στη θεραπεία ή να συστήσει «προληπτικές στρατηγικές» για τη διασφάλιση του ύψιστου αγαθού της ζωής, της Υγείας των ασθενών.

Θέλοντας να συμβάλουμε και εμείς εποικοδομητικά στην προστασία και καλυτέρευση της υγείας των συνανθρώπων μας, το Εργαστήριο μας έχει δημιουργήσει μια σειρά από Ειδικά Προγράμματα Εξετάσεων Προληπτικού – Προσυμπτωματικού Ελέγχου (Check-Up)  και άλλες Ομαδοποιημένες Εξετάσεις όπως οι πιο κάτω, σε ειδικές και προσιτές τιμές, βασισμένες σε Ευρωπαϊκά πρότυπα και οι οποίες καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις σύγχρονες διαγνωστικές απαιτήσεις της Προληπτικής Ιατρικής.

Με τον όρο «Προληπτικός – Προσυμπτωματικός Έλεγχος» (Check-Up) εννοούμε την αναζήτηση κάποιας διαταραχής της υγείας μας, μέσω των εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων, προτού αυτή ακόμα εκδηλωθεί ή προτού αυτή μας «δώσει συμπτώματα».

Κατανοήστε τις εξετάσεις σας.

Lab Tests Online

Ο πιο αξιόπιστος οδηγός για να κατανοήσετε τις εξετάσεις σας.
Από την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας (ΕΕΚΧ-ΚΒ)

 

PANEL (Ομάδα)

TESTS (Εξετάσεις)

“BASIC” Check-Up
#25

 

 

Glucose
Triglycerides
Cholesterol
HDL-Cholesterol
LDL-Cholesterol
 
“MINI” Check-Up
(Men/Women <45)
#22

 

Urine routine
FBC + ESR
Glucose
Urea
Uric acid
Triglycerides
Cholesterol
HDL-Cholesterol
LDL-Cholesterol
Creatinine
S. Iron
 
“MAXI” Check-Up
(Men/Women <45)
#23
 
“MINI” Check-Up (Men/Women <45)
ALP
SGOT/AST
SGPT/ALT
γ-GT
T. Bilirubin
Total Proteins
Albumin
LDH
“SUPER” Check-Up
(Men/Women <45)
#24

 

 
“MAXI” Check-UP (Men/Women <45)
Calcium
Phosphorous
Magnesium
Zinc
Sodium
Potassium
Chlorides
Amylase
CPK
Ferritin

 

“SUPER” Check-Up
(Men >45)
#24-1

 

 
“SUPER” Check-Up
(Men/Women <45)
PSA

 

“SUPER” Check-Up
(Women >45)
#24-2

 

 
“SUPER” Check-Up (Men/Women<45)
TSH
Kidney profile
Έλεγχος Νεφρικής λειτουργίας
#93

 

 
Urea
Creatinine
Sodium
Potassium
Chlorides
Total Proteins
Albumin
GFR

 

Liver Function profile
Έλεγχος Ηπατικής λειτουργίας
#30

 

 
ALP
SGOT/AST
SGPT/ALT
γ-GT
T. Bilirubin
 
Anemia profile 1
Έλεγχος Αναιμίας 1
#48

 

 
FBC + ESR
S. Iron
TIBC
Ferritin
 
Anemia profile 2
Έλεγχος Αναιμίας 2
#49
 
FBC + ESR
S. Iron
TIBC
Ferritin
Vitamin Β12
Folic acid
Thyroid Function Tests 1
Έλεγχος Θυρεοειδή 1
#61
 
Free T3
Free T4
TSH
Thyroid Function Tests 2
Έλεγχος Θυρεοειδή 2
#62

 

 
Free T3
Free T4
TSH
Thyroid antibodies:
o   Anti-TPO
o   Anti-TG
 
Infertility Profile (Female)
Έλεγχος Γονιμότητας (Γυναίκες)
#87
 
 
FSH
LH
PROLACTIN
OESTRADIOL
    PROGESTERONE
 
Infertility Profile (Male)
Έλεγχος Γονιμότητας (Άνδρες)
#88
 
 
FSH
LH
PROLACTIN
TESTOSTERONE
DHEA-S
 
Amenorrhea Profile
Έλεγχος Αμηνόρροιας
#89

 

 

FSH
LH
PROLACTIN
OESTRADIOL
Menopause profile
Έλεγχος Εμμηνόπαυσης
#90

 

 
FSH
LH
OESTRADIOL
Infectious diseases
Λοιμώδη νοσήματα
#65
 
VDRL (Syphilis)
HBs Ag
Anti-HCV
AIDS (HIV)
 
Tumor markers (Male)
Καρκινικοί Δείκτες (Άνδρες)
#50

 

 
CEA
PSA
AFP
CA 19-9

 

Tumor markers (Female)
Καρκινικοί Δείκτες (Γυναίκες)
#51

 

CEA
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Bone profile
Έλεγχος Οστών
#91
 
ALP
Calcium
Phosphorous
Magnesium
Albumin
Vitamin D (Total 25-OH)
Parathormone (PTH)
 
Diabetes profile
Έλεγχος Διαβήτη
#92
Glucose
Urea
Creatinine
Sodium
Potassium
Chlorides
HbA1c
Insulin
Insulin Resistance
 
Drug of Abuse (6)
Εξαρτησιογόνες ουσίες
#54
 
Cocaine (COC)
Opiates (MOP)
Cannabinoids (THC)
Amphetamines (AMP)
 Metamphetamines (MET)
Ecstasy (MDMA)
 
Drug of Abuse (10)
Εξαρτησιογόνες ουσίες
#75
 
Cocaine (COC)
Opiates (MOP)
Cannabinoids (THC)
Amphetamines (AMP)
Metamphetamines (MET)
Ecstasy (MDMA)
Methadone (MTD)
Opiates (OPI)
Tricyclic Antidepressants (TCA)
Barbiturates (BAR)
 
Microbiological Water Examination (Drinking water)
Μικροβιολογικός Έλεγχος Νερού (Πόσιμο νερό)
#37
 
Total Coliforms
Fecal Coliforms (E. coli)
Fecal Streptococci (Enterococcus)
Microbiological Water Examination (Swimming pool water)
Μικροβιολογικός Έλεγχος Νερού (Κολυμβητικών δεξαμενών)
#38
 
 
Total Bacteria count
Total Coliforms
Fecal Coliforms (E. coli)
Staphylococcus
Pseudomonas
 
Microbiological Water Examination (Home drinking water)
Μικροβιολογικός Έλεγχος Νερού (Πόσιμο νερό οικίας)
#73
 
Total Bacteria count
Total Coliforms
Fecal Coliforms (E. coli)
Fecal Streptococci (Enterococcus)
Staphylococcus
Pseudomonas
 
 
Food Intolerance Test
Τροφική Δυσανεξία
#1100
 
Έλεγχος Τροφικής Δυσανεξίας
σε 222 τρόφιμα
Allergy Test
(IgE Specific Allergens)
Έλεγχος Αλλεργίας
#72
 
Έλεγχος αλλεργίας σε 115 τροφικά και περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα
 
Για περισσότερες πληροφορίες και ειδικές τιμές
αποταθείτε στο Κλινικό Εργαστήριο
 
Για επιλογή 2 συνδυασμών έκπτωση 15%
 
Για επιλογή 3 συνδυασμών έκπτωση 20%
 
Για επιλογή 4 συνδυασμών έκπτωση 25%
 
  
  
  
  
  
Translate »