Ομαδοποιημένες Εξετάσεις (Από 35.00 ευρώ)

Ομαδοποιημένες Εξετάσεις (Από 35.00 ευρώ)

Οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και η ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας, μας παρέχουν σήμερα σύγχρονα, αξιόπιστα και ικανά μέσα για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, που είναι και οι ασπίδες προστασίας της υγείας μας. Γι΄αυτό, το Εργαστήριο μας δημιούργησε και προσφέρει (εκτός ΓΕΣΥ) μια σειρά από Ειδικές Αναλύσεις Προληπτικού Ελέγχου (Check-Up) και άλλες Ομαδοποιημένες Εξετάσεις σε ειδικές και προσιτές τιμές (από 35.00 ευρώ), βασισμένες σε διεθνή πρότυπα, οι οποίες καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις σύγχρονες διαγνωστικές απαιτήσεις της Προληπτικής Ιατρικής.

"BASIC" Check-Up
 1. Σάκχαρο
 2. Τριγλυκερίδια
 3. Χοληστερίνη
 4. HDL-Χοληστερίνης
 5. LDL-Χοληστερίνης
 6. Δείκτες επικινδυνότητας (Risk factors)
"MINI" Check-Up
 1. Γενική Ανάλυση Ούρων
 2. Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.
 3. Σάκχαρο
 4. Ουρία
 5. Ουρικό οξύ
 6. Τριγλυκερίδια
 7. Χοληστερίνη
 8. HDL-Χοληστερίνης
 9. LDL-Χοληστερίνης
 10. Δείκτες επικινδυνότητας (Risk factors)
 11. Κρεατινίνη
 12. Σίδηρος
"MAXI" Check-Up
 1. Γενική Ανάλυση Ούρων
 2. Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.
 3. Σάκχαρο
 4. Ουρία
 5. Ουρικό οξύ
 6. Τριγλυκερίδια
 7. Χοληστερίνη
 8. HDL-Χοληστερίνης
 9. LDL-Χοληστερίνης
 10. Δείκτες επικινδυνότητας (Risk factors)
 11. Κρεατινίνη
 12. Σίδηρος
 13. Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 14. SGOT (AST)
 15. SGPT (ALT)
 16. γ-GT
 17. Χολερυθρίνη
 18. Ολικές Πρωτεϊνες
 19. Λευκωματίνη
 20. Σφαιρίνη
 21. LDH
"SUPER" Check-Up
 1. Γενική Ανάλυση Ούρων
 2. Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.
 3. Σάκχαρο
 4. Ουρία
 5. Ουρικό οξύ
 6. Τριγλυκερίδια
 7. Χοληστερίνη
 8. HDL-Χοληστερίνης
 9. LDL-Χοληστερίνης
 10. Δείκτες επικινδυνότητας (Risk factors)
 11. Κρεατινίνη
 12. Σίδηρος
 13. Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα (TIBC)
 14. Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 15. SGOT (AST)
 16. SGPT (ALT)
 17. γ-GT
 18. Χολερυθρίνη
 19. Ολικές Πρωτεϊνες
 20. Λευκωματίνη
 21. Σφαιρίνη
 22. LDH
 23. Ασβέστιο
 24. Φωσφόρο
 25. Μαγνήσιο
 26. Ψευδάργυρος
 27. Νάτριο
 28. Κάλιο
 29. Χλώριο
 30. Αμυλάση
 31. CPK
Lipids Profile
Λιπιδαιμικό Προφίλ
 1. Τριγλυκερίδια
 2. Χοληστερίνη
 3. HDL-Χοληστερίνης
 4. LDL-Χοληστερίνης
 5. Δείκτες επικινδυνότητας (Risk factors)
Liver Function Tests (LFTs)
Ηπατικές Δοκιμασίες
 1. Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 2. SGOT (AST)
 3. SGPT (ALT)
 4. γ-GT
 5. Χολερυθρίνη (Ολική & Άμεση)
Thyroid Function Tests 1
Έλεγχος Θυρεοειδικής Λειτουργίας 1
 1. Free T3
 2. Free T4
 3. TSH
Thyroid Function Tests 2
Έλεγχος Θυρεοειδικής Λειτουργίας 2
 1. Free T3
 2. Free T4
 3. TSH
 4. Αντισώματα Θυρεοειδούς (Anti-TPO, Anti-TG)
Anemia Profile 1
Έλεγχος Αναιμίας 1
 1. Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.
 2. Σίδηρος
 3. Σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC)
 4. Φερριτίνη
Anemia Profile 2
Έλεγχος Αναιμίας 2
 1. Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.
 2. Σίδηρος
 3. Σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC)
 4. Φερριτίνη
 5. Βιταμίνη Β12
 6. Φυλλικό οξύ
Infectious Diseases
Λοιμώδη Νοσήματα
 1. Σύφιλη (VDRL)
 2. Ηπατίτιδα Β (HBs Ag)
 3. Ηπατίτιδα C (Anti-HCV)
 4. AIDS (HIV)
Tumor Markers (Male)
Δείκτες Καρκίνου (Άνδρες)
 1. CEA
 2. PSA
 3. Free PSA
 4. CA 19-9
Tumor Markers (Female)
Δείκτες Καρκίνου (Γυναίκες)
 1. CEA
 2. CA 125
 3. CA 15-3
 4. CA 19-9
Bone Profile
Έλεγχος Οστικού Μεταβολισμού
 1. Αλκαλική Φωσφατάση (ALP)
 2. Ασβέστιο
 3. Φωσφόρο
 4. Μαγνήσιο
 5. Βιταμίνη D (Total 25-OH)
 6. Παραθορμόνη (PTH)
Diabetes Profile 1
Έλεγχος Διαβήτη 1
 1. Σάκχαρο
 2. Ουρία
 3. Κρεατινίνη
 4. Ηλεκτρολύτες
 5. Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
Diabetes Profile 2
Έλεγχος Διαβήτη 2
 1. Σάκχαρο
 2. Ουρία
 3. Κρεατινίνη
 4. Ηλεκτρολύτες
 5. Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
 6. Ινσουλίνη
 7. Αντίσταση Ινσουλίνης
Infertility Profile (Female)
Έλεγχος Γονιμότητας (Γυναίκες)
 1. FSH
 2. LH
 3. Prolactin
 4. Oestradiol
 5. Progesterone
Infertility Profile (Male)
Έλεγχος Γονιμότητας (Άνδρες)
 1. FSH
 2. LH
 3. Prolactin
 4. Testosterone
 5. SHBG
Amenorrhea Profile
Έλεγχος Αμηνόρροιας
 1. FSH
 2. LH
 3. Prolactin
 4. Oestradiol
Menopause Profile
Έλεγχος Εμμηνόπαυσης
 1. FSH
 2. LH
 3. Oestradiol
Hirsutism Profile
Έλεγχος Ακμής/Υπερτρίχωσης
 1. Testosterone
 2. DHEA-S
 3. SHBG
 4. Androstenedione
 5. FSH
 6. LH
Athlete’s Health Certificate
Πιστοποιητικό Υγείας Αθλητών
 1. Γενική Ανάλυση Ούρων
 2. Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.
 3. Ομάδα αίματος - Ρέζους
 4. Σάκχαρο
 5. Χοληστερίνη
 6. Κρεατινίνη
Stools Examination
Εξετάσεις Κοπράνων (Χειριστές Τροφίμων)
 1. Παρασιτολογική εξέταση
 2. Αίμα κοπράνων
 3. Καλλιέργεια κοπράνων
Food Intolerance
Τροφική Δυσανεξία
Η μοναδική επιστημονικά τεκμηριωμένη εξέταση αίματος για έλεγχο της  Τροφικής Δυσανεξίας σε 220 τρόφιμα.
Ολοκληρωμένα αποτελέσματα σε βιβλίο 40 σελίδων με φωτογραφίες και διατροφικές οδηγίες.
Τα αποτελέσματα διατίθενται στα Ελληνικά, Αγγλικά και Ρώσικα.
Allergens (IgE)
Έλεγχος Αλλεργίας
 1. Έλεγχος Αλλεργίας σε 115 τροφικά και περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα
Drug of Abuse
Έλεγχος Ναρκωτικών Ουσιών
 1. COCAINE (COC)
 2. OPIATES (MOP)
 3. CANNABINOIDS (THC)
 4. AMPHETAMINE (AMP)
 5. METAMPHETAMINE (MET)
 6. ECSTASY (MDMA)
 7. METHADONE (MTD)
 8. OPIATES (OPI)
 9. TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS (TCA)
 10. BARBITURATES (BAR)
Microbiological Water Examination (Potable Water)
Μικροβιολογικός Έλεγχος Νερού (Πόσιμο Νερό)
 1. Total Coliforms
 2. Fecal Coliforms (E.coli)
 3. Fecal Streptococci (Enterococcus)
Microbiological Water Examination (Pool Water)
Μικροβιολογικός Έλεγχος Νερού (Νερό Κολυμβητικών Δεξαμενών)
 1. Total Bacteria count
 2. Total Coliforms
 3. Fecal Coliforms (E.coli)
 4. Staphylococcus
 5. Pseudomonas
Microbiological Water Examination (Potable Home Water)
Μικροβιολογικός Έλεγχος Νερού (Πόσιμο Νερό Οικίας)
 1. Total Bacteria count
 2. Total Coliforms
 3. Fecal Coliforms (E.coli)
 4. Fecal Streptococci (Enterococcus)
 5. Staphylococcus
 6. Pseudomonas