Η κοινωνική μας συνεισφορά για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Κατανοώντας πλήρως τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας (αφού μέρος αυτής είμαστε και εμείς) και με την απαιτούμενη κατανόηση και ευαισθησία στους συνανθρώπους μας και με γνώμονα πάντα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, προσφέρουμε στους Δικαιούχους των Κρατικών Νοσηλευτηρίων (Ειδικών Καρτών Νοσηλείας, Ανεργίας, Αναπηρίας, Γήρατος και Πολυτέκνων) τις πιο κάτω επιχορηγημένες τιμές, για να ξεπεράσουν τα προβλήματα και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμβάλουμε στην απάμβλυνση των προβλημάτων (όγκος εργασίας, ταλαιπωρία, καθυστερήσεις κλπ.) που δημιουργούνται στα κρατικά νοσηλευτήρια, όσον αφορά την διεκπεραίωση των εργαστηριακών εξετάσεων, καθιστώντας το έργο των ιατρών ευκολότερο και προς τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες επικοινωνήστε με το εργαστήριο.