Μικροβιολογικός Έλεγχος Νερού

Επειδή, το 70% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό...και το 70% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό...η ποιότητα του νερού είναι τεράστιας σημασίας για την Υγεία μας!

 

Το νερό είναι ένας πολύτιμος αλλά και πολύ ευάλωτος φυσικός πόρος.

Είναι το πολυπληθέστερο στοιχείο της φύσης αφού καλύπτει το 70% του πλανήτη και μετά το οξυγόνο αποτελεί το σημαντικότερο συστατικό της ζωής.

Η έλλειψη του καθώς και η αυξανόμενη ζήτηση του οδηγούν σε προβλήματα με επιπτώσεις στην κοινωνία, στην οικονομία, στην υγεία και στην καθημερινή μας ζωή.

Η σημασία του και για τον οργανισμό μας είναι εξίσου τεράστια. Αποτελεί το εσωτερικό περιβάλλον του σώματος μας μέσα στο οποίο λειτουργούν τα διάφορα μας όργανα. Είναι ο φυσικός διαλύτης και το μέσο μεταφοράς των διαφόρων θρεπτικών συστατικών ουσιών καθώς και αποβλήτων του οργανισμού. Σαν δομικό συστατικό αποτελεί το 75-85% του μυϊκού ιστού, το 83% του αίματος και το 20-25% των οστών. Είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος, της πίεσης του αίματος, του πεπτικού συστήματος και της εγκεφαλικής λειτουργίας, αφού τα 3/4 του εγκεφάλου είναι νερό.

Επομένως, το νερό που χρησιμοποιούμε είτε για την προσωπική μας χρήση (ως πόσιμο, μαγείρεμα, σωματική καθαριότητα κλπ.) είτε ως νερό κολυμβητικής δεξαμενής έχει τεράστια σημασία για την υγεία μας και θα πρέπει αυτό να είναι απαλλαγμένο από κάθε βλαβερό μικροοργανισμό, επειδή το νερό είναι Πηγή Ζωής!

Ένα νερό το οποίο περιέχει βλαβερούς μικροοργανισμούς μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα στον οργανισμό μας όπως λοιμώξεις του γαστρεντερολογικού συστήματος, του ουροποιητικού και των γεννητικών οργάνων, του αναπνευστικού ή λοιμώξεις των αυτιών και των ματιών.

Επίσης, ένα υδρευτικό σύστημα με βλαβερούς μικροοργανισμούς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος έξαρσης κάποιας επιδημίας.

 

Μικροβιολογικός Έλεγχος Νερού:

Στο εργαστήριο μας διενεργείται Μικροβιολογικός έλεγχος της ποιότητας του Πόσιμου νερού καθώς και των Κολυμβητικών δεξαμενών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας αλλά και τις ανάγκες του πελάτη.

(Για οδηγίες δειγματοληψίας πόσιμου νερού ή νερού κολυμβητικών δεξαμενών και την προμήθεια ειδικών δοχείων συλλογής δείγματος, απευθύνεστε στο εργαστήριο).

Πόσιμο Νερό:

Οι αναλύσεις που διενεργούνται στον Μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού σε υποστατικά όπου το νερό χρησιμοποιείται ως πόσιμο, για μαγείρεμα, για την παραγωγή, την παρασκευή, την επεξεργασία και τη συντήρηση οποιουδήποτε τροφίμου ή την εμπορία προϊόντων και ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και για τη σωματική καθαριότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας «περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης», αφορούν τις 3 πιο κάτω παραμέτρους:

Total Coliforms

Fecal Coliforms (E. coli)

Fecal Streptococci (Enterococcus)

Νερό Κολυμβητικών Δεξαμενών:

Οι αναλύσεις που διενεργούνται στον Μικροβιολογικό έλεγχο του νερού των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών όπου αυτές προορίζονται για χρήση γενικά από το κοινό ή από ομάδες πληθυσμού, όπως μέλη συλλόγων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ξενοδοχείων, ενοίκων πολυκατοικιών κλπ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας «περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών», αφορούν τις 5 πιο κάτω παραμέτρους:

Total Bacteria count

Total Coliforms

Fecal Coliforms (E. coli)

Staphylococcus

Pseudomonas

Νερό Οικίας:

Οι αναλύσεις διενεργούνται για τον Μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού σε οικίες όπου το νερό χρησιμοποιείται ως πόσιμο, για μαγείρεμα, επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων, καθώς και για τη σωματική καθαριότητα. Στο πόσιμο νερό οικίας εξετάζονται οι πιο κάτω 6 παράμετροι:

Total Bacteria count

Total Coliforms

Fecal Coliforms (E. coli)

Fecal Streptococci (Enterococcus)

Staphylococcus

Pseudomonas