Εξετάσεις

Εξετάσεις

Στο Εργαστήριο διενεργούνται όλων των ειδών Αιματολογικές, Βιοχημικές, Μικροβιολογικές, Παρασιτολογικές, Ανοσοβιολογικές και Ορμονικές εξετάσεις, καθώς επίσης και σειρά άλλων ειδικών εξετάσεων για την Τροφική Δυσανεξία, Αλλεργίες, Καρκινικούς Δείκτες, Ναρκωτικές ουσίες κ.λ.π.

Το Κλινικό μας Εργαστήριο, πάντοτε με επιστημονική και ποιοτική εξυπηρέτηση,

αλλά πάνω απ’ όλα με φιλική και ανθρώπινη προσέγγιση

και ανταποκρινόμενο με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στα ευαίσθητα θέματα της Υγείας και στις ανάγκες της κοινωνίας μας,

σας ενημερώνει τη συμμετοχή μας στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) της χώρας μας.

Παράλληλα με το ΓΕΣΥ, εξακολουθούμε να προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες μας, όπως το κάναμε μέχρι τώρα,

συνεχίζοντας την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και μελών

των υπολοίπων ασφαλιστικών εταιρειών και ιατροφαρμακευτικών ταμείων.

     Με τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει το εργαστήριο μας, οι περισσότερες εξετάσεις (Check-Up και άλλες Ομαδοποιημένες εξετάσεις, Θυρεοειδής, Ορμόνες, Προστάτης, Καρκινικοί Δείκτες κλπ) διεκπεραιώνονται εντός της ημέρας.

Άμεση λήψη των αποτελεσμάτων σας στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

Ακολουθεί κατάλογος εξετάσεων με αλφαβητική σειρά στα Αγγλικά:

(Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες στο Lab Tests Online, Mayo Clinic Laboratories, Medicine Net, Medline Plus, MediSyn, Διαγνωστική Αθηνών)

 1. A (71)
 2. B (12)
 3. C (45)
 4. D (7)
 5. E (15)
 6. F (16)
 7. G (5)
 8. H (24)
 9. I (14)
 10. L (18)
 11. M (19)
 12. N (2)
 13. O (6)
 14. P (25)
 15. R (15)
 16. S (17)
 17. T (15)
 18. U (8)
 19. V (6)
 20. W (5)
 21. Z (1)
 22. Other (9)

A

Test ACE (Angiotensin Converting Enzyme)
Eξέταση Μετατρεπτικό ένζυμο Αγγειοτενσίνης (ACE)
Normals 12-68
Units U/l Top
Test ACP (Acid Phosphatase)
Eξέταση Όξινη φωσφατάση
Normals <10
Units IU/l Top
Test ACTH (Adrenocorticotropic Hormone)
Eξέταση ACTH (Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη)
Normals >60
Units pg/ml Top
Test Adenovirus antigen
Eξέταση Αντιγόνο Αδενοϊού
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test Adrenaline
Eξέταση Αδρεναλίνη
Normals <150
Units nmol/24 hrs Top
Test AIDS (HIV I & II antibodies)
Eξέταση Αντισώματα AIDS (HIV I&II)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test AIDS (HIV DNA)
Eξέταση Εξέταση AIDS (HIV DNA)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Albumin
Eξέταση Λευκωματίνη (Αλβουμίνη)
Normals 3,8-5,4
Units g/dl Top
Test Aldolase
Eξέταση Αλδολάση
Normals <7,6
Units IU/l Top
Test Aldosterone
Eξέταση Αλδοστερόνη
Normals 10-160
Units pg/ml Top
Test Allergy (115 Food & Environmental IgE allergens)
Eξέταση Έλεγχος Αλλεργίας (115 Αλλεργιογόνα IgE Τροφίμων & Περιβάλλοντος)
Normals Class 0= Absence of specific IgE
Class 1= Low presence of specific IgE
Class 2= Increased presence of specific IgE
Class 3= Significant increased presence of specific IgE
Class 4= High presence of specific IgE
Class 5= Very high presence of specific IgE
Class 6= Extremely high presence of specific IgE
Units Classes Top
Test Alkaline Phosphatase (ALP)
Eξέταση Αλκαλική Φωσφατάση
Normals M: 40-130
F: 35-100
C: 80-400
Units U/l Top
Test Alkaline Phosphatase (Bone)
Eξέταση Αλκαλική Φωσφατάση (Οστών)
Normals Up to 45 % of Total ALP
Units % Top
Test ALT (SGPT)
Eξέταση Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση
Normals M: <42
F: <37
Units U/l Top
Test AMA (Anti Mitochondrial Antibodies)
Eξέταση Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Ammonia
Eξέταση Αμμωνία
Normals 0,17-0,80
Units μg/ml Top
Test Amphetamine Test (AMP)
Eξέταση Αμφεταμίνες
Normals Negative(-)
(Cut-off level: 1000 ng/ml)
Units +/- Top
Test AMSA (Anti Microsomal Antibodies)
Eξέταση Αντιμικροσωμιακά αντισώματα Θυρεοειδούς
Normals <1:16
Units Titer Top
Test Amylase (blood)
Eξέταση Αμυλάση (αίματος)
Normals 35-135
Units U/l Top
Test Amylase (urine)
Eξέταση Αμυλάση (ούρων)
Normals <380
Units U/l Top
Test ANA (Anti Nuclear Antibodies)
Eξέταση Αντιπυρηνικά αντισώματα
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test ANCA-C (Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies C)
Eξέταση Αντι-ουδετερόφιλα κυτταροπλασµατικά αντισώµατα
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test ANCA-P (Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies P)
Eξέταση Αντι-ουδετερόφιλα κυτταροπλασµατικά αντισώµατα
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test Androstenedione (δ-4)
Eξέταση Ανδροστενεδιόνη (δ-4)
Normals M: 0,5-3,0
F: 0,4-4,5
Units ng/ml Top
Test Angiotensin I
Eξέταση Αγγειοτενσίνη I
Normals In rest: 0,2-2,8
In motion: 1,5-5,7
Units ng/mL/hr Top
Test Anti CPA IgG (Citrullinated Protein Antibodies)
Eξέταση Αντισώματα έναντι κιτρουλλινικών πρωτεϊνών
Normals <20=Negative(-)
20-39=Weak Positive(+)
40-59=Moderate Positive(+)
>60=Strongly Postitive(+)
Units U/ml Top
Test Anti DNA
Eξέταση Αντισώματα DNA
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Anti dsDNA
Eξέταση Αντισώματα dsDNA
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Anti Endomysial IgA
Eξέταση Αντισώματα έναντι ενδομυϊου IgA
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test Anti Endomysial IgG
Eξέταση Αντισώματα έναντι ενδομυϊου IgG
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test Anti Gliadin IgA
Eξέταση Αντιγλιαδινικά αντισώματα IgA
Normals <20=Negative(-)
20-30=Weak Positive(+)
>30=Strong Positive(+)
Units AU/ml Top
Test Anti Gliadin IgG
Eξέταση Αντιγλιαδινικά αντισώματα IgG
Normals <20=Negative(-)
20-30=Weak Positive(+)
>30=Strong Positive(+)
Units AU/ml Top
Test Anti H.Pylori IgG (Helicobacter pylori)
Eξέταση Αντισώματα Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού IgG
"ΘΕΜΑ"
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Anti HAV IgG
Eξέταση Αντισώματα Ηπατίτιδας Α IgG
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Anti HAV IgM
Eξέταση Αντισώματα Ηπατίτιδας Α IgM
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Anti HBc IgG
Eξέταση Αντισώματα αντιγόνου c Ηπατίτιδας B IgG
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Anti HBc IgM
Eξέταση Αντισώματα αντιγόνου c Ηπατίτιδας B IgM
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Anti HBe
Eξέταση Αντισώματα αντιγόνου e Ηπατίτιδας B
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Anti HBs
Eξέταση Αντισώματα αντιγόνου s Ηπατίτιδας B
Normals <5=No exposure
5-10=Previous exposure
>10=Immunity
Units IU/ml Top
Test Anti HCV
Eξέταση Αντισώματα Ηπατίτιδας Γ
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Anti HDV
Eξέταση Αντισώματα Ηπατίτιδας Δ
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Anti Jo-1
Eξέταση Αντισώματα Jo-1
Normals <20
Units IU/ml Top
Test Anti Parietal cells
Eξέταση Αντισώματα πατρικών κυττάρων
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Anti Pemphigus (IFA)
Eξέταση Αντισώματα Πέμφιγος
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test Anti Reticulin IgA
Eξέταση Αντισώματα Ρετικουλίνης IgA
Normals Negative(-)
Units  Titer Top
Test Anti RNP
Eξέταση Αντισώματα RNP
Normals <15
Units IU/ml Top
Test Anti Sm
Eξέταση Αντισώματα Sm
Normals <15
Units IU/ml Top
Test Anti Scl-70
Eξέταση Αντισώματα Scl-70
Normals <20
Units IU/ml Top
Test Anti SS-A/Ro
Eξέταση Αντισώματα SS-A/Ro
Normals <15
Units IU/ml Top
Test Anti SS-B/La
Eξέταση Αντισώματα SS-B/La
Normals <15
Units IU/ml Top
Test Antithrombin III
Eξέταση Αντισώματα Θρομβίνης ΙΙΙ
Normals 70-125
Units % Top
Test Anti Sperm antibodies (Group test)
Eξέταση Αντισπερμικά αντισώματα (Ομαδική εξέταση)
Normals
Units Top
Test Anti Tail IgG
Eξέταση Αντισπερμικά αντισώματα
Normals M: <1:16
F: <1:32
Units Titer Top
Test Anti Thyroid antibodies (Group test)
Eξέταση Αντι Θυρεοειδικά αντισώματα (Ομαδική εξέταση)
"ΘΕΜΑ"
Normals
Units Top
Test Anti TPO (Anti Thyroid Peroxidase)
Eξέταση Αντιθυρεοειδικά αντισώματα Υπεροξειδάσης
"ΘΕΜΑ"
Normals <35
Units IU/ml Top
Test Anti Transglutaminase IgA
Eξέταση Αντισώματα Τρανσγλουταμινάσης IgA
Normals <12=Negative(-)
12-18=Weak Positive(+)
>18=Strong Positive(+)
Units AU/ml Top
Test Anti Transglutaminase IgG
Eξέταση Αντισώματα Τρανσγλουταμινάσης IgG
Normals <12=Negative(-)
12-18=Weak Positive(+)
>18=Strong Positive(+)
Units AU/ml Top
Test Anti Treponema IgG
Eξέταση Αντισώματα Τρεπονήματος IgG
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test Anti Treponema IgM
Eξέταση Αντισώματα Τρεπονήματος IgM
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test Apolipoproteins
Eξέταση Απολιποπρωτεΐνες
Normals
Units Top
Test Apo A-1 (Apolipoprotein A-1)
Eξέταση Απολιποπρωτεΐνη A-1
Normals M: 110-180
F: 110-205
C: 110-205
Units mg/dl Top
Test Apo B (Apolipoprotein B)
Eξέταση Απολιποπρωτεΐνη B
Normals M: 60-140
F: 50-130
C: 50-130
Units mg/dl Top
Test APTT (Activated Partial Thromboplastin Time)
Eξέταση Ενεργοποιημένος χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης
Normals 24-38
Units Seconds Top
Test Ascetic fluid examination
Eξέταση Εξέταση Ασκητικού υγρού
Normals Negative for pathogenic microorganisms
Units Top
Test ASA (Anti Sperm Antibodies) (Group test)
Eξέταση Αντισπερμικά αντισώματα (Ομαδική εξέταση)
Normals
Units Top
Test ASCA (Anti Saccharomyces cerevisiae) IgA
Eξέταση Αντισώματα έναντι S. cerevisiae IgA
Normals <7=Negative(-)
>7=Positive(+)
Units IU/ml Top
Test ASCA (Anti Saccharomyces cerevisiae) IgG
Eξέταση Αντισώματα έναντι S. cerevisiae IgG
Normals <22=Negative(-)
>22=Positive(+)
Units IU/ml Top
Test ASMA (Anti Smooth Muscle Antibodies)
Eξέταση Αντισώματα λείων μυϊκών ινών
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test ASO (ASTO) Test
Eξέταση Αντιστρεπτολυσίνη Ο
Normals <200
Units IU/ml Top
Test AST (SGOT)
Eξέταση Οξαλοξεική Τρανσαμινάση
Normals M: <40
F: <35
Units U/l Top
Test ATA (Anti Thyroglobulin)
Eξέταση Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα Θυρεοειδούς
"ΘΕΜΑ"
Normals <40
Units IU/ml Top

B

Test Basophils
Eξέταση Bασεόφιλα
Normals 0-1 of Leucocytes
Units % Top
Test Bence-Jones protein
Eξέταση Πρωτεΐνη Bence-Jones
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Bicarbonate
Eξέταση Διττανθρακικά
Normals 23-32
Units mEq/l Top
Test Bilirubin (Direct)
Eξέταση Χολερυθρίνη (Άμεσος)
Normals <0,35
Units mg/dl Top
Test Bilirubin (Indirect)
Eξέταση Χολερυθρίνη (Έμμεσος)
Normals <1,0
Units mg/dl Top
Test Bilirubin (Total)
Eξέταση Χολερυθρίνη (Ολική)
Normals <1,30
Units mg/dl Top
Test Bleeding Time
Eξέταση Χρόνος ροής
Normals 2,0-5,0
Units mins. Top
Test Blood culture
Eξέταση Καλλιέργεια αίματος
Normals Negative for pathogenic microorganisms
Units Top
Test Blood group - Rhesus
Eξέταση Ομάδα αίματος - Ρέζους
Normals
Units Top
Test Brucella Test (Wright Test)
Eξέταση Εξέταση για Bρουκέλωση
Normals <1:80
Units Titer Top
Test BTA (Bladder Tumor Antigen)
Eξέταση Καρκινικό αντιγόνο ουροδόχου κύστεως
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test BTU (Breath Test Unit) for H. pylori
Eξέταση Ανίχνευση Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού (μέθοδος αναπνοής)
"ΘΕΜΑ"
Normals Negative(-)
Units +/- Top

C

Test CA 125
Eξέταση CA 125
"ΘΕΜΑ"
Normals <35
Units U/ml Top
Test CA 15-3
Eξέταση CA 15-3
"ΘΕΜΑ"
Normals <30
Units U/ml Top
Test CA 19-9
Eξέταση CA 19-9
"ΘΕΜΑ"
Normals <37
Units U/ml Top
Test Calcitonin
Eξέταση Καλσιτονίνη
Normals <10
Units pg/ml Top
Test Calcium (blood)
Eξέταση Ασβέστιο (αίματος)
Normals 8,0-10,5
Units mg/dl Top
Test Calcium (24 hrs urine)
Eξέταση Ασβέστιο (ούρων 24ωρου)
Normals 100-240
Units mg/24hr Top
Test Cannabinoids Test (THC)
Eξέταση Κανναβινοειδή
Normals Negative(-)
Cut-off level: 50 ng/ml
Units +/- Top
Test Carbamazepine (Tegretol)
Eξέταση Επίπεδα Καρβαμαζεπίνης
Normals 8-12
Units μg/mL Top
Test Cardiac enzymes (Group test)
Eξέταση Καρδιακά ένζυμα (Ομαδική εξέταση)
Normals
Units Top
Test Cardiolipin IgG antibodies (ACA-G)
Eξέταση Αντισώματα Καρδιολιπίνης IgG
Normals <12=Negative(-)
12-18=Doubtful
>18=Positive(+)
Units GPLU/ml Top
Test Cardiolipin IgM antibodies (ACA-M)
Eξέταση Αντισώματα Καρδιολιπίνης IgM
Normals <12=Negative(-)
12-18=Doubtful
>18=Positive(+)
Units GPLU/ml Top
Test Catecholamines (24 hrs urine)
Eξέταση Κατεχολαμίνες (ούρα 24ωρου)
Normals 95-160
Units ml/min. Top
Test CEA (Cancer Embryonic Antigen)
Eξέταση Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο
"ΘΕΜΑ"
Normals Non Smokers:<3,0
Smokers: <5,0
Units ng/ml Top
Test Ceruloplasmin
Eξέταση Σερουλοπλασμίνη
Normals 20-60
Units mg/dL Top
Test Check-Up
Eξέταση Προσυμπτωματικός έλεγχος
Normals “Super” Check-Up
Units Top
Test Check-Up “MAXI”
Eξέταση Προσυμπτωματικός έλεγχος
Normals Iron
Units Top
Test Check-Up “MINI”
Eξέταση Προσυμπτωματικός έλεγχος
Normals Iron
Units Top
Test Check-Up “SUPER”
Eξέταση Προσυμπτωματικός έλεγχος
Normals CPK
Units Top
Test Chlamydia antibodies IgG
Eξέταση Αντισώματα Χλαμυδίων IgG
Normals <1:32
Units Titer Top
Test Chlamydia antibodies IgA
Eξέταση Αντισώματα Χλαμυδίων IgA
Normals <1:16
Units Titer Top
Test Chlamydia antigen (Direct)
Eξέταση Αντιγόνο Χλαμυδίων (άμεση εξέταση)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Chloride (Cl)
Eξέταση Χλώριο
Normals 96-110
Units mEq/l Top
Test Chloride (Cl) (24 hrs urine)
Eξέταση Χλώριο (ούρα 24ωρου)
Normals 110-250
Units mEq/24 hrs Top
Test Cholesterol
Eξέταση Χοληστερίνη (Χοληστερόλη)
Normals Desirable:<200
Borderline:200-239
High:240-279
Dangerous:>280
Units mg/dl Top
Test CK (CPK)
Eξέταση Κρεατινοφωσφοκινάση
Normals M:<180
F:<150
Units U/l Top
Test CK-MB
Eξέταση Καρδιακό ισοένζυμο Κρεατινοφωσφοκινάσης
Normals <24
Units U/l Top
Test Clotting Time
Eξέταση Χρόνος πήξεως
Normals 5,0-11,0
Units Mins Top
Test CMV (Cytomegalovirus) IgG
Eξέταση Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού IgG
Normals <15=Negative(-)
>15=Positive(+)
Units AU/ml Top
Test CMV (Cytomegalovirus) IgM
Eξέταση Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού IgM
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Cocaine Test (COC)
Eξέταση Κοκαΐνη
Normals Negative(-)
Cut-off level: 300 ng/ml
Units +/- Top
Test Complement C3
Eξέταση Συστατικό συμπληρώματος C3
Normals 0,9-2,1
Units g/l Top
Test Complement C4
Eξέταση Συστατικό συμπληρώματος C4
Normals 0,04-0,6
Units g/l Top
Test Coomb’s Test (Direct)
Eξέταση Εξέταση Coomb’s (Αμεσος)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Coomb’s Test (Indirect)
Eξέταση Εξέταση Coomb’s (Εμμεσος)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Copper (Cu)
Eξέταση Χαλκός
Normals 80-155
Units μg/dl Top
Test Cortisol
Eξέταση Κορτιζόλη
Normals a.m.: 5-25
Units μg/dl Top
Test C-Peptide
Eξέταση Πεπτίδιο C
Normals 0,5-3,2
Units ng/ml Top
Test C-R.P. Test (C Reactive Protein)
Eξέταση Αντιδρώσα Πρωτεΐνη C
"ΘΕΜΑ"
Normals <1,0
Units mg/dl Top
Test hs C-R.P.
Eξέταση Υψηλής Ευαισθησίας Αντιδρώσα Πρωτεΐνη C
"ΘΕΜΑ"
Normals <1,0
Units mg/dl Top
Test Creatinine (blood)
Eξέταση Κρεατινίνη (αίματος)
Normals M: 0,60-1,35
F: 0,50-1,20
C: 0,50-1,20
Units mg/dl Top
Test Creatinine (24 hrs urine)
Eξέταση Κρεατινίνη (ούρα 24ωρου)
Normals M: 800-1800
F: 600-1600
C: 600-1600
Units mg/24 hrs Top
Test Creatinine (urine)
Eξέταση Κρεατινίνη (ούρων)
Normals M: 40-260
F: 30-220
C: 30-220
Units mg/dl Top
Test Creatinine Clearance
Eξέταση Κάθαρση Κρεατινίνης
Normals Age: <30 = M: 90-145 F: 80-135
Age: 30-40 = M: 80-140 F: 75-125
Age: 40-50 = M: 75-130 F: 70-120
Age: 50-60 = M: 65-125 F: 65-115
Age: 60-70 = M: 60-120 F: 60-110
Age: >70 = M: 55-110 F: 50-105
C: 80-135
Units ml/min. Top
Test Cultures (urine, vaginal, urethral, ear, throat, sputum, stools, blood and semen)
Eξέταση Καλλιέργειες διαφόρων βιολογικών υλικών
Normals Negative for pathogenic microorganisms
Units Top
Test Cyclosporine
Eξέταση Κυκλοσπορίνη
Normals
Units ng/ml Top

D

Test D-Dimer
Eξέταση Δ-Διμερή
Normals <0,3
Units mg/l Top
Test Depakene (Valproic Acid)
Eξέταση Επίπεδα βαλπροϊκού οξέος
Normals 345-700
Units μmol/l Top
Test DHEA-S
Eξέταση Θειική Δεϋδροεπιανδροστερόνη
Normals Age:<30= 65-380
Age:30-39= 34-270
Age:40-49= 32-240
Age:50-59= 26-200
Age:60-69= 13-130
Age:>70= 17-90
Units μg/dl Top
Test Differential count (White blood cells)
Eξέταση Λευκοκυτταρικός τύπος
"ΘΕΜΑ"
Normals Neutrophils: 40-75
Lymphocytes: 20-45
Monocytes: 2-10
Eosinophils: 1-6
Basophils: 0-1
Units % Top
Test Digoxin
Eξέταση Επίπεδα Διγοξίνης
Normals 0,8-2,4
Units ng/ml Top
Test Dpd (Osteoporosis Test)
Eξέταση Εξέταση Οστεοπόρωσης
"ΘΕΜΑ"
Normals M: 2,3-5,4
F: 3,0-7,4
Units nM Dpd/mM Creat Top
Test Drugs of Abuse
Eξέταση Ναρκωτικές ουσίες
Normals Cocaine (COC) Opiates (MOP) Cannabinoids (THC) Amphetamines (AMP)
Metamphetamines (MET) Ecstasy (MDMA) Methadone (MTD)
Opiates (OPI) Tricyclic Antidepressants (TCA)
Barbiturates (BAR)
Units Top

E

Test EBV-EA (IgG) (Epstein Barr Virus Early Antigen)
Eξέταση Αντισώματα ιού Epstein Barr (IgG) – Λοιμώδης Μονοπυρήνωση
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test EBV-EA (IgM) (Epstein Barr Virus Early Antigen)
Eξέταση Αντισώματα ιού Epstein Barr (IgM) – Λοιμώδης Μονοπυρήνωση
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test EBV-EBNA (IgG) (Epstein Barr Nuclear Antigen Virus)
Eξέταση Αντισώματα ιού Epstein Barr (IgG) – Λοιμώδης Μονοπυρήνωση
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test EBV-EBNA (IgM) (Epstein Barr Nuclear Antigen Virus)
Eξέταση Αντισώματα ιού Epstein Barr (IgM) – Λοιμώδης Μονοπυρήνωση
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test EBV-VCA (IgG) (Epstein Barr Virus Viral Capsid Antigen)
Eξέταση Αντισώματα ιού Epstein Barr (IgG) – Λοιμώδης Μονοπυρήνωση
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test EBV-VCA (IgM) (Epstein Barr Virus Viral Capsid Antigen)
Eξέταση Αντισώματα ιού Epstein Barr (IgM) – Λοιμώδης Μονοπυρήνωση
Normals Negative(-)
Units Titer Top
Test Echinococcus antibodies (IgG)
Eξέταση Αντισώματα Εχινόκοκκου (IgG)
Normals <1:16
Units Titer Top
Test Echinococcus antibodies (IgM)
Eξέταση Αντισώματα Εχινόκοκκου (IgM)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Electrolytes (Na,K,Cl)
Eξέταση Ηλεκτρολύτες (Na,K,Cl)
Normals
Units Top
Test Electrophoresis of Haemoglobin (Hb)
Eξέταση Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
Normals
Units % Top
Test Electrophoresis of Proteins
Eξέταση Ηλεκτροφόρηση Πρωτεινών
Normals
Units g/dl Top
Test ENA (Extractable Nuclear Antigens)
Eξέταση Αντισώματα Εκχυλιζομένων Πυρηνικών Αντιγόνων
Normals
Units Top
Test Eosinophils
Eξέταση Ηωσινόφιλα
Normals 1-6 (of White blood cells)
Units % Top
Test Epanutin (Phenytoin)
Eξέταση Επανουτίν (Φαινυτοΐνη)
Normals 10-20
Units μg/ml Top
Test ESR (Erythrocytes Sedimentation Rate)
Eξέταση Τ.Κ.Ε. (Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθροκυττάρων)
"ΘΕΜΑ"
Normals M: <12
F: <20
Units mm/1hr Top

F

Test F.B.C. (Full Blood Count)
Eξέταση Γενική Εξέταση Αίματος
"ΘΕΜΑ"
Normals
Units Top
Test Factor V (Leiden)
Eξέταση Παράγοντας V (Leiden)
Normals
Units Top
Test Factor VIII
Eξέταση Παράγοντας VIII
Normals
Units Top
Test Factor XII
Eξέταση Παράγοντας XII
Normals
Units Top
Test Ferritin
Eξέταση Φερριτίνη
"ΘΕΜΑ"
Normals M: 20-300
F: Cyclic women=20-120
Menopausal Women=20-300
C: 15-145
Units ng/ml Top
Test Fibrinogen
Eξέταση Ινωδογόνο
Normals 180-380
Units mg/dl Top
Test Folic acid
Eξέταση Φυλλικό οξύ
Normals 3,1-12,4
Units ng/ml Top
Test Food Intolerance (IgG Microarray)
Eξέταση Τροφική Δυσανεξία
Normals Test for 221 foods
Units Top
Test Free Cortisol (24 hrs urine)
Eξέταση Κορτιζόλη (ούρα 24ωρου)
Normals 35-300
Units nmol/24 hrs Top
Test Free PSA
Eξέταση Ελεύθερο PSA
"ΘΕΜΑ"
Normals Ratio: Free PSA/Total PSA
<15 % of Total PSA = Suspicious
>15 % of Total PSA = Benign
Units ng/ml Top
Test Free Testosterone
Eξέταση Ελεύθερη Τεστοστερόνη
Normals M: Age: 20-39= 8,8 - 27
Age: 40-59= 7,2 - 23
Age: 60-80= 5,6 – 19
F: Age: 20-39= 0,1-2,6
Age: 40-59= 0,05-2,0
Age: 60-80= 0,03-1,6
C: Age: 6-8(M)= 4,8-16,9
Age: 6-8(F)= 0,6-1,8
Age: 8-10(M)= 0,6-3,0
Age: 8-10(F)= 1,2-3,0
Age: 10-12(M)= 0,6-17,5
Age: 10-12(F)= 1,2-3,0
Units pg/ml Top
Test Free T3 (FT3)
Eξέταση Ελεύθερη T3
"ΘΕΜΑ"
Normals 4,0-8,3
Units pmol/l Top
Test Free T4 (FT4)
Eξέταση Ελεύθερη T4
"ΘΕΜΑ"
Normals 9,0-20,0
Units pmol/l Top
Test Front Acrosome IgM
Eξέταση Front Acrosome IgM
Normals M: <1:16
F: <1:32
Units Titer Top
Test FSH
Eξέταση Θυλακιοτρόπος ορμόνη
Normals M: 1,7-12,0
F: Follicular phase:2,9-12,0
Mid-cycle peak :6,3-24,0
Luteal phase :1,5-7,0
Menopause :17-95
Units mIU/ml Top
Test FTA-ABS IgM (IFA)
Eξέταση FTA-ABS IgM (IFA)
Normals Negative(-)
Units +/- Top

G

Test G-6PD
Eξέταση Αφυδρογονάση 6-φωσφορικής γλυκόζης
Normals 7-20
Units mU/gHb Top
Test Growth Hormone (GH)
Eξέταση Αυξητική ορμόνη
Normals <5,0
Units ng/ml Top
Test Globulin
Eξέταση Σφαιρίνη
Normals 1,3-3,5
Units g/dl Top
Test Glucose (Sugar)
Eξέταση Σάκχαρον
Normals Desirable: 60-109
Borderline: 110-125
Abnormal: >126
Units mg/dl Top
Test Glucose Tolerance Test
Eξέταση Δοκιμασία Ανοχής Γλυκόζης
Normals Fasting: <110
After ingestion of 75 gr. glucose
120 minutes:<140
Units mg/dl Top

H

Test HPL (Human Placental Lactogen)
Eξέταση Πλακουντιακό γαλακτογόνο
Normals 36th - 38th week: 4,3-11,2
Units ng/ml Top
Test Haematocrit (Hct)
Eξέταση Αιματοκρίτης
"ΘΕΜΑ"
Normals M: 41,0-53,0
F: 36,0-46,0
Units % Top
Test Haemoglobin (Hb)
Eξέταση Αιμοσφαιρίνη
"ΘΕΜΑ"
Normals M: 13,5-18,0
F: 12,0-16,0
Units g/dl Top
Test Haemoglobin (Hb) Electrophoresis
Eξέταση Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
Normals
Units % Top
Test Haptoglobins
Eξέταση Απτοσφαιρίνες
Normals 30-200
Units mg/dl Top
Test Hb A
Eξέταση Αιμοσφαιρίνη A
Normals 97-99
Units % Top
Test Hb A1c
Eξέταση Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη Α1
Normals NGSP: Non diabetics: <6,00
NGSP: Well controlled: <7,00
IFCC: Non diabetics: <4,20
IFCC: Well controlled: <5,30
IFCC = (NGSP - 2,15 / 0,915)
Units % Top
Test Hb A2
Eξέταση Αιμοσφαιρίνη A2
Normals 1,8-3,5
Units % Top
Test Hb F
Eξέταση Αιμοσφαιρίνη F
Normals <1
Units % Top
Test Hb S
Eξέταση Αιμοσφαιρίνη S
Normals
Units % Top
Test HBe Ag
Eξέταση Αντιγόνο e ηπατίτιδας B
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test HBs Ag
Eξέταση Αντιγόνο s ηπατίτιδας B (Αυστραλιανό αντιγόνο)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test HBV-DNA
Eξέταση Αντιγόνο ηπατίτιδας B (DNA)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test HCV-RNA
Eξέταση Αντιγόνο ηπατίτιδας C (RNA)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test HDL-Cholesterol
Eξέταση HDL-Χοληστερίνη
Normals Desirable:>60
Borderline:41-59
High Risk:<40
Units mg/dl Top
Test HDV Ag
Eξέταση Αντιγόνο ηπατίτιδας D
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Herpes antbodies
Eξέταση Αντισώματα έρπητος
Normals
Units Titer Top
Test HIV I & II antibodies (AIDS)
Eξέταση Αντισώματα HIV I&II (AIDS)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test HLA-B27
Eξέταση HLA-B27
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test HLA-B51
Eξέταση HLA-B51
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test HLA-B57
Eξέταση HLA-B57
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Homocystein
Eξέταση Ομοκυστείνη
"ΘΕΜΑ"
Normals 5-15
Units μmol/l Top
Test HpS Ag (Helicobacter Pylori Stool Antigen)
Eξέταση Αντιγόνο Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού
"ΘΕΜΑ"
Normals Negative(-)
Units +/- Top

I

Test INR (International Normalized Ratio)
Eξέταση INR (Διεθνές Κανονικοποιημένο Πηλίκο)
Normals 0,8-1,3
Units Top
Test IgA (Immunoglobulin A)
Eξέταση Ανοσοσφαιρίνη A
Normals 60-400
Units mg/dl Top
Test IgE (Immunoglobulin E)
Eξέταση Ανοσοσφαιρίνη E
"ΘΕΜΑ"
Normals <150
Units KIU/l Top
Test IGF (BP3)
Eξέταση IGF (BP3)
Normals Age: 11 = 2,4 – 8,4
Age: 12 = 2,7 – 8,9
Age: 13 = 3,1 – 9,5
Age: 14 = 3,3 - 10
Age: 15 = 3,5 - 10
Age: 16 = 3,4 – 9,5
Age: 17 = 3,2 – 8,7
Age: 18 = 3,1 – 7,9
Units μg/ml Top
Test IGF I (Somatomedin C)
Eξέταση IGF I (Somatomedin C)
Normals Age: 11 = 111 - 551
Age: 12 = 143 - 693
Age: 13 = 183 - 850
Age: 14 = 220 - 972
Age: 15 = 237 - 996
Age: 16 = 226 - 903
Age: 17 = 193 - 731
Age: 19 = 141 - 483
Age: 26 - 30 = 117 - 329
Age: 31 - 40 = 109 - 284
Units ng/ml Top
Test IgG (Immunoglobulin G)
Eξέταση Ανοσοσφαιρίνη G
Normals 650-1600
Units mg/dl Top
Test IgM (Immunoglobulin M)
Eξέταση Ανοσοσφαιρίνη M
Normals 60-300
Units mg/dl Top
Test Immunoglobulins
Eξέταση Ανοσοσφαιρίνες
Normals IgM
Units Top
Test Influenza antigen A
Eξέταση Εξέταση Γρίπης Α
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Influenza antigen B
Eξέταση Εξέταση Γρίπης B
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Influenza Test
Eξέταση Εξέταση Γρίπης Α & B
Normals Negative(-)
Units Top
Test Insulin
Eξέταση Ινσουλίνη
Normals Age:>18 = <20
Age:<18 = <15
Units μIU/ml Top
Test Insulin Resistance Ratio
Eξέταση Αντίσταση Ινσουλίνης
Normals >10=Normal
<10=Abnormal
Units Top
Test Iron
Eξέταση Σίδηρος
Normals M: 60-160
F: 45-145
C: 45-145
Units μg/dl Top

L

Test Lactic acid
Eξέταση Γαλακτικό οξύ
Normals nmol/l
Units  0,5-2,2 Top
Test LA (Lupus Anticoagulant antibodies)
Eξέταση Αντιπηκτικά αντισώματα ερυθηματώδους λύκου
Normals <39
Units secs. Top
Test LDH
Eξέταση Γαλακτική αφυδρογονάση
Normals 135-360
Units U/l Top
Test LDL-Cholesterol
Eξέταση LDL-Χοληστερίνη
Normals Desirable:<100
Borderline:100-129
Borderline High:130-159
High Risk:160-189
Dangerous:>190
Units mg/dl Top
Test Lead
Eξέταση Μόλυβδος
Normals M: <1,93
F: <1,93
C: <1,0
Units μmol/l Top
Test Leishmania (IgG)
Eξέταση Αντισώματα Λεϊσμάνιας (IgG)
Normals <1:32
Units Titer Top
Test Leishmania (IgM)
Eξέταση Αντισώματα Λεϊσμάνιας (IgM)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test LH
Eξέταση Ωχρινοποιητική ορμόνη
Normals M: 1,1-7,0
F: Follicular phase:1,5-8,0
Mid-cycle peak :9,6-80
Luteal phase :0,2-6,5
Menopause :8,0-33,0
Units mIU/ml Top
Test Lipase
Eξέταση Λιπάση
Normals <160
Units U/l Top
Test Lipids profile
Eξέταση Έλεγχος λιπιδίων
Normals
Units Top
Test Lipoprotein α (Lpa)
Eξέταση Λιποπρωτεΐνη α
Normals <30
Units mg/dl Top
Test Listeria 1:H
Eξέταση Λιστέρια 1:H
Normals <1:32
Units Titer Top
Test Listeria 1:O
Eξέταση Λιστέρια 1:O
Normals <1:32
Units Titer Top
Test Listeria 4b:H
Eξέταση Λιστέρια 4b:H
Normals <1:32
Units Titer Top
Test Listeria 4b:O
Eξέταση Λιστέρια 4b:O
Normals <1:32
Units Titer Top
Test Lithium
Eξέταση Λίθιο
Normals <1,5
Units mEq/l Top
Test Liver Function Tests (L.F.Tests)
Eξέταση Ηπατικές δοκιμασίες
Normals
Units Top
Test Lymphocytes
Eξέταση Λεμφοκύτταρα
Normals 20-45 (of White blood cells)
Units % Top

M

Test Magnesium
Eξέταση Μαγνήσιο
Normals 1,6-2,6
Units mg/dl Top
Test Mantoux Test (Tuberculosis)
Eξέταση Εξέταση φυματίωσης (Mantoux)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test MCH (Mean Cell Haemoglobin)
Eξέταση Μέση Περιεκτικότητα Αιμοσφαιρίνης
Normals 26-34
Units pg Top
Test MCHC (Mean Cell Haemoglobin Concentration)
Eξέταση Μέση Πυκνότητα Αιμοσφαιρίνης
Normals 31,5-37,5
Units g/dl Top
Test MCV (Mean Cell Volume)
Eξέταση Μέσος Όγκος Ερυθρών Αιμοσφαιρίων
Normals 78-98
Units fl Top
Test Measles (IgG)
Eξέταση Αντισώματα Ιλαράς (IgG)
Normals <25=Negative(-)
Units AU/ml Top
Test Measles (IgM)
Eξέταση Αντισώματα Ιλαράς (IgΜ)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Metamphetamine Test (MET)
Eξέταση Μεταμφεταμίνες
Normals Negative(-)
Cut-off level: 1000 ng/ml
Units +/- Top
Test Microalbumin (24 hrs urine)
Eξέταση Μικροαλβουμίνη (ούρων 24ωρου)
Normals <25 = Normal
25-65 = Suspicious
>65 = Elevated
Units mg/24 hrs Top
Test Microbiological water analysis
Eξέταση Μικροβιολογική ανάλυση νερού
Normals Total Bacteria count
Total Coliforms
Fecal Coliforms
Fecal Streptococci
Staphylococcus
Pseudomonas
Units Top
Test Monocytes
Eξέταση Μονοκύτταρα
Normals 2-10 (of White blood cells)
Units % Top
Test Mono Test
Eξέταση Εξέταση Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test MPV (Mean Platelets Volume)
Eξέταση Μέσος Όγκος Αιμοπεταλίων
Normals 8-12
Units fl Top
Test Mumps (IgG)
Eξέταση Αντισώματα Παρωτίτιδας (IgG)
Normals <0,8=Negative(-)
0,8-1,2=Doubtful
>1,2=Positive(+)
Units AU/ml Top
Test Mumps (IgM)
Eξέταση Αντισώματα Παρωτίτιδας (IgM)
Normals <0,8=Negative(-)
0,8-1,2=Doubtful
>1,2=Positive(+)
Units AU/ml Top
Test Mycoplasma Hominis (IgG)
Eξέταση Αντισώματα Μυκοπλάσματος Hominis (IgG)
Normals <1:4=Negative(-)
1:8=Past infection
1:16=Repeat
>1:32=Positive(+)
Units Titer Top
Test Mycoplasma Hominis (IgM)
Eξέταση Αντισώματα Μυκοπλάσματος Hominis (IgM)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Mycoplasma Pneumoniae (IgG)
Eξέταση Αντισώματα Μυκοπλάσματος Pneumoniae (IgG)
Normals <1:16
Units Titer Top
Test Mycoplasma Pneumoniae (IgG)
Eξέταση Αντισώματα Μυκοπλάσματος Pneumoniae (IgG)
Normals Negative(-)
Units +/- Top

N

Test Neutrophils
Eξέταση Ουδετερόφιλα (Πολυμορφοπύρηνα)
Normals 40-75 (of White blood cells)
Units % Top
Test NSE (Neuron Specific Enolase)
Eξέταση Νευροενδοκρινική Ειδική Ενολάση
Normals <12,5
Units ng/ml Top

O

Test Occult blood
Eξέταση Αίμα κοπράνων
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Oestradiol
Eξέταση Οιστραδιόλη
Normals M: <62
F: Follicular phase:18-147
Mid-cycle peak :93-575
Luteal phase :43-214
Menopause :<58
HMG(Therapautic range):1285-2750
Units pg/ml Top
Test Oestriol
Eξέταση Οιστριόλη
Normals
Units ng/ml Top
Test Opiates Test (MOP)
Eξέταση Οπιούχα
Normals Negative(-)
Cut-off level: 300 ng/ml
Units +/- Top
Test Osteocalcine
Eξέταση Οστεοκαλσίνη
Normals M: 3-12
F: 2,5-10
C: 2,5-10
Units ng/ml Top
Test Osteoporosis Test (Dpd)
Eξέταση Εξέταση Οστεοπόρωσης
"ΘΕΜΑ"
Normals M: 2,3-5,4
F: 3,0-7,4
Units nM Dpd/mM Creat Top

P

Test PTH (Parathormone)
Eξέταση Παραθορμόνη
Normals 12-72
Units pg/ml Top
Test Paul-Bunnel Test
Eξέταση Εξέταση Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test PDW (Platelets Distribution Width)
Eξέταση Εύρος Κατανομής Μεγέθους Αιμοπεταλίων
Normals 12-28
Units % Top

Test pH (urine)
Eξέταση pH ούρων
Normals 5-8
Units Top

Test Phenobarbitone
Eξέταση Φαινοβαρβιτάλη
Normals 65-172
Units μmol/l Top
Test Phosphorous
Eξέταση Φωσφόρος
Normals M: 2,5-4,8
F: 2,5-4,8
C: 4,0-7,0
Units mg/dl Top
Test Phosphorous (24 hrs urine)
Eξέταση Φωσφόρος (ούρα 24ωρου)
Normals 300-1000
Units mg/24hour Top
Test Platelets
Eξέταση Αιμοπετάλια
Normals 150-400
Units K/μl Top
Test Post Acrosome IgM
Eξέταση Αντισπερμικά αντισώματα
Normals M: <1:16
F: <1:32
Units Titer Top
Test Potassium
Eξέταση Κάλιο
Normals 3,5-5,1
Units mEq/l Top
Test Potassium (24 hrs urine)
Eξέταση Κάλιο (ούρα 24ωρου)
Normals 25-120
Units mEq/24hr Top
Test Pregnancy test
Eξέταση Εξέταση εγκυμοσύνης
Normals
Units +/- Top
Test Procalcitonin
Eξέταση Προκαλσιτονίνη
Normals <0,5 = Normal
0,5-2,0 = Severe bacterial infection
>2,0 = Severe septic shock
Units ng/ml Top
Test Progesterone
Eξέταση Προγεστερόνη
Normals M: 0.11-0.56
F: Follicular phase :0,1-1,2
Luteal phase :2,5-28,0
Mid-Luteal phase :3,8-28,0
Menopausal :<0,7
First Trimester :8,1-42,0
Second " :15-140
Third " :49-227
Units ng/ml Top
Test Prolactin
Eξέταση Προλακτίνη
Normals M: 1,5-19,0
F: Menstrual cycle:1,3-25,0
Menopausal phase:0,7-19,0
Units ng/ml Top
Test Prostatic Acid Phosphatase
Eξέταση Προστατική Οξινος Φωσφατάση
Normals <3,5
Units U/l Top
Test Proteins (serum)
Eξέταση Πρωτεΐνες (ορού)
Normals 6,0-8,0
Units g/dl Top
Test Proteins (24 hrs urine)
Eξέταση Πρωτεΐνες (ούρα 24ωρου)
Normals <200
Units mg/24hr Top
Test Protein C
Eξέταση Πρωτεΐνη C
Normals 70-140
Units % Top
Test Proteins Electrophoresis
Eξέταση Ηλεκτροφόρηση Πρωτεινών
Normals
Units g/dl Top
Test Protein S
Eξέταση Πρωτεΐνη S
Normals 55-160
Units % Top
Test Proteins (urine)
Eξέταση Πρωτεΐνες (ούρων)
Normals <10
Units mg/dl Top
Test Prothrombin Time
Eξέταση Χρόνος Προθρομβίνης
Normals 11,0-14,0
Units Secs. Top
Test PSA (Prostatic Specific Antigen)
Eξέταση Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο
"ΘΕΜΑ"
Normals Age:<40= < 1,75
Age:40-49= < 2,20
Age:50-59= < 3,40
Age:60-69= < 6,10
Age:>70= < 6,80
Units ng/ml Top
Test PSA (Free)
Eξέταση Ελεύθερο PSA
"ΘΕΜΑ"
Normals Ratio: Free PSA/Total PSA
<15 % of Total PSA = Suspicious
>15 % of Total PSA = Benign
Units ng/ml Top
Test Pseudocholinesterase
Eξέταση Ψευδοχολινεστεράση
Normals 2700-11700
Units U/l Top

R

Test R.A. Test (Rheumatoid Arthritis)
Eξέταση Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Ratio: Apo B/Apo A-1
Eξέταση Σχέση: Απολιποπρωτεινών B/Α-1
Normals M: 0,45-1,25
F: 0,35-1,15
C: 0,35-1,15
Units Top
Test Ratio: Cholesterol/HDL-Cholesterol
Eξέταση Σχέση: Χοληστερίνης/HDL-Χοληστερίνης
Normals RISK LEVEL:
Below Average:<3,45
Average:3,45-5,00
High Risk:5,01-9,55
Dangerous:>9,55
Units Top
Test Ratio: LDL/HDL
Eξέταση Σχέση: LDL-Χοληστερίνης/HDL-Χοληστερίνης
Normals RISK LEVEL:
Below Average:<1,55
Average:1,55-3,55
High Risk:3,56-8,00
Dangerous:>8,00
Units Top
Test Ratio: PSA (Free)/PSA (Total)
Eξέταση Σχέση: Ελεύθερου/Ολικού Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου
"ΘΕΜΑ"
Normals <15 % of Total PSA = Suspicious
>15 % of Total PSA = Benign
Units % Top
Test RBC (Red Blood Cells)
Eξέταση Αριθμός Ερυθρών Αιμοσφαιρίων
Normals M: 4,50-6,20
F: 4,00-5,40
Units M/μl Top
Test RDW (Red Distribution Width)
Eξέταση Εύρος Κατανομής Μεγέθους Ερυθρών Αιμοσφαιρίων
Normals 11-15
Units % Top
Test Renal calculus
Eξέταση Εξέταση ουρολίθου
Normals
Units Top
Test Renin
Eξέταση Ρενίνη
Normals In motion: 1,5-5,7
Units ng/ml/hr Top
Test Retics (Reticulocytes)
Eξέταση Δικτυοερυθροκύτταρα
Normals 0,2-2,0
Units % Top
Test Rikettsiae (Weil-Felix Test)
Eξέταση Εξέταση για Ρικέτσια (Weil-Felix Test)
Normals <1:20
Units Titer Top
Test Rotavirus antigen
Eξέταση Αντιγόνο Ρετροϊών
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test RPR (Rapid Plasma Reagin - Syphilis Test)
Eξέταση Εξέταση για Σύφιλη
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Rubella (IgG)
Eξέταση Αντισώματα Ερυθράς (IgG)
Normals <10=Absence of immunity
10-15=Doubtful immunity
15-200=Long standing immunity
>200=High level of immunity
>500=Strong immunity
Units IU/ml Top
Test Rubella (IgM)
Eξέταση Αντισώματα Ερυθράς (IgM)
Normals Negative(-)
Units +/- Top

S

Test Salmonella Test (Widal Test)
Eξέταση Εξέταση για Σαλμονέλα (Widal Test)
Normals <1:80
Units Titer Top
Test Seminal fluid (Semen analysis)
Eξέταση Εξέταση Σπέρματος
Normals
Units Top
Test Seminal culture
Eξέταση Καλλιέργεια Σπέρματος
Normals Negative for pathogenic microorganisms
Units Top
Test SLE Test (Systemic Lupus Erythematosus)
Eξέταση Εξέταση ερυθηματώδους λύκου
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test SGOT (AST)
Eξέταση Οξαλοξεική Τρανσαμινάση
Normals M: <40
F: <35
Units U/l Top
Test SGPT (ALT)
Eξέταση Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση
Normals M: <42
F: <37
Units U/l Top
Test SHBG (Sex Hormone Binding Globulin)
Eξέταση Δεσμευτική Σφαιρίνη Φυλετικών Ορμονών
Normals M: 20-80
F: 18-114
C: 55-100
Units nmol/l Top
Test Sickle cells
Eξέταση Εξέταση Δρεπανοκυτταρικής αναιμίας
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Sodium (blood)
Eξέταση Νάτριο (αίματος)
Normals 135-150
Units mEq/l Top
Test Sodium (24 hrs urine)
Eξέταση Νάτριο (ούρα 24ωρου)
Normals 40-220
Units mEq/24hr Top
Test Specific gravity (urine)
Eξέταση Ειδικό Bάρος (ούρων)
Normals 1005-1035
Units Top
Test Sputum culture
Eξέταση Καλλιέργεια Πτυέλων
Normals Negative for pathogenic microorganisms
Units Top
Test Stools (Faeces) examination
Eξέταση Εξέταση Κοπράνων
Normals
Units Top
Test Stools (Faeces) culture
Eξέταση Καλλιέργεια Κοπράνων
Normals Negative for pathogenic microorganisms
Units Top
Test Strep A Test
Eξέταση Εξέταση για Στρεπτόκοκκο Α
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Surface Sperm Antibodies
Eξέταση Αντισπερμικά αντισώματα
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Swabs test (vaginal, urethral, ear, throat and wound)
Eξέταση Άμεση εξέταση διαφόρων επιχρισμάτων
Normals
Units Top

T

Test Tegretol (Carbamazepine)
Eξέταση Επίπεδα Καρβαμαζεπίνης
Normals 8-12
Units μg/ml Top
Test Testosterone
Eξέταση Τεστοστερόνη
Normals M: 3,0-10,6
F: 0,1-1,0
Units ng/ml Top
Test Testosterone (Free)
Eξέταση Ελεύθερη Τεστοστερόνη
Normals M: Age: 20-39= 8,8 - 27
Age: 40-59= 7,2 - 23
Age: 60-80= 5,6 – 19
F: Age: 20-39= 0,1-2,6
Age: 40-59= 0,05-2,0
Age: 60-80= 0,03-1,6
C: Age: 6-8(M)= 4,8-16,9
Age: 6-8(F)= 0,6-1,8
Age: 8-10(M)= 0,6-3,0
Age: 8-10(F)= 1,2-3,0
Age: 10-12(M)= 0,6-17,5
Age: 10-12(F)= 1,2-3,0
Units pg/ml Top
Test Theophyllin
Eξέταση Επίπεδα Θεοφυλλίνης
Normals <20
Units μg/ml Top
Test Thrombophilia screen
Eξέταση Έλεγχος Θρομβοφιλίας
Normals
Units Top
Test TBG (Thyroid Binding Globulin)
Eξέταση Δεσμευτική Σφαιρίνη Θυροξίνης)
Normals M: 15-30
F: 11,5-32,5 – (Pregnant): 19,5-73,5
Units μg/dl Top
Test TG (Thyroglobulin)
Eξέταση Θυρεοσφαιρίνη
"ΘΕΜΑ"
Normals 1,7-55,0
Units ng/ml Top
Test TIBC (Total Iron Binding Capacity)
Eξέταση Σιδηροδεσμευτική ικανότητα
Normals 250-380
Units μg/dl Top
Test Total Proteins (serum)
Eξέταση Ολικές Πρωτεΐνες (ορού)
Normals 6,0-8,0
Units g/dl Top
Test Toxoplasmosis (IgG)
Eξέταση Αντισώματα Τοξοπλάσματος (IgG)
Normals <8=Negative(-)
8-10=Borderline(+-)
>10=Positive(+)
Units IU/ml Top
Test Toxoplasmosis (IgM)
Eξέταση Αντισώματα Τοξοπλάσματος (IgM)
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination - Syphilis Test)
Eξέταση Εξέταση για Σύφιλη
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Triglycerides
Eξέταση Τριγλυκερίδια
Normals Desirable:<150
Borderline:150-199
High:200-499
Dangerous:>500
Units mg/dl Top
Test Troponin test
Eξέταση Εξέταση Τροπονίνης
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
Eξέταση Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη
"ΘΕΜΑ"
Normals 0,27-4,70
Units μIU/ml Top

U

Test Urea (blood)
Eξέταση Ουρία (αίματος)
Normals 10-50
Units mg/dl Top
Test Urea (24hrs urine)
Eξέταση Ουρία (ούρα 24ωρου)
Normals 10-35
Units g/24hour Top
Test Urea (urine)
Eξέταση Ουρία (ούρων)
Normals 850-3000
Units mg/dl Top
Test Ureaplasma Urealyticum
Eξέταση Αντισώματα Ουρεαπλάσματος
Normals <1:4=Negative(-)
1:8=Past infection
1:16=Repeat
>1:32=Positive(+)
Units Titer Top
Test Uric acid
Eξέταση Ουρικό οξύ
Normals M: <7,0
F: <6,0
C: <5,5
Units mg/dl Top
Test Uric acid (24hrs urine)
Eξέταση Ουρικό οξύ (ούρα 24ωρου)
Normals 250-750
Units mg/24hr Top
Test Urine culture
Eξέταση Καλλιέργεια ούρων
Normals Negative for pathogenic microorganisms
Units Top
Test Urine routine
Eξέταση Γενική εξέταση ούρων
Normals
Units Top

V

Test VDRL (Venereal Disease Research Laboratory – Syphilis Test)
Eξέταση Εξέταση για Σύφιλη
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Vitamin B12
Eξέταση Bιταμίνη B12
Normals Deficiency=0-130
Indeterminate=130-180
Normal=180-900
Units pg/ml Top
Test Vitamin D TOTAL (25-OH)
Eξέταση Bιταμίνη D (ΟΛΙΚΗ)
"ΘΕΜΑ"
Normals Deficiency: <10
Insufficiency: 10-30
Sufficiency: 30-100
Toxicity: >100
Units ng/ml Top
Test VMA (Vanillylmandelic acid)
Eξέταση Bανιλομανδελικό οξύ
Normals <15
Units mg/24hr Top
Test VZV (Varicella Zoster Virus) (IgG)
Eξέταση Αντισώματα Ανεμευλογιάς (IgG)
Normals <0,8 = Negative(-)
0,8-1,2 = Doubtful immunity
>1,2 = Positive(+)
Units AU/ml Top
Test VZV (Varicella Zoster Virus) (IgM)
Eξέταση Αντισώματα Ανεμευλογιάς (IgM)
Normals <0,8 = Negative(-)
0,8-1,2 = Doubtful immunity
>1,2 = Positive(+)
Units AU/ml Top

W

Test Wassermann Test (Syphilis Test)
Eξέταση Εξέταση για Σύφιλη
Normals Negative(-)
Units +/- Top
Test Weil-Felix Test (Rikettsiae)
Eξέταση Εξέταση για Ρικέτσια
Normals <1:20
Units Titer Top
Test WBC (White Blood Cells)
Eξέταση Αριθμός Λευκών Αιμοσφαιρίων
Normals 4,0-10,8
Units K/μl Top
Test Widal Test (Salmonella)
Eξέταση Εξέταση για Σαλμονέλα
Normals <1:80
Units Titer Top
Test Wright Test (Brucella)
Eξέταση Εξέταση για Bρουκέλωση
Normals <1:80
Units Titer Top

Z

Test Zinc
Eξέταση Ψευδάργυρος
Normals 10,4-16,4
Units μmol/l Top

Other

Test 17-KS (17-Ketosteroids) (24hrs urine)
Eξέταση 17-Κετοστεροειδή (ούρα 24ωρου)
Normals M: 10-25
F: 7-20
Units mg/24hrs Top
Test 17-OHKS (17-hydroxycorticosteroids) (24hrs urine)
Eξέταση 17-Υδροξυκορτικοστεροειδή (ούρα 24ωρου)
Normals M: 5-23
F: 3-15
Units mg/24hrs Top
Test 17α-OH Progesterone
Eξέταση 17α-Υδροξυπρογεστερόνη
Normals M: 0,4-3,3
F: Follicular phase: 0,1-1,0
Luteal phase: 0,4-3,0
Oral contra.: 0,1-1,2
C: 0,3-3,1
Units ng/ml Top
Test 5-HIAA (5-hydroxyindoleacetic acid) (24hrs urine)
Eξέταση 5-υδροξυινδολοοξεικό οξύ (ούρα 24ωρου)
Normals <10
Units mg/24 hrs Top
Test α-FP (α-Fetoprotein)
Eξέταση α-Φετοπρωτείνη
"ΘΕΜΑ"
Normals M: <4,0
F: Non Pregnant:<10
25-27 Weeks:46-140
28-30 Weeks:65-163
C: <4,0
Units IU/ml Top
Test β-HCG (Human Chorionic Gonadotropin)
Eξέταση β-Ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη
Normals M: <3,0
F: Week of Pregnancy
4-5 = 1500-23000
5-6 = 2400-135300
6-7 = 10500-161000
7-8 = 18000-209000
8-9 = 37500-218000
9-10 = 42800-219000
10-11 = 33700-218700
11-12 = 21800-193200
12-13 = 20300-166100
13-14 = 15400-190000
Units mIU/ml Top
Test γ-GT (γ-Glutamyl Transferase)
Eξέταση γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση
Normals M: <50
F: <35
C: <35
Units U/l Top
Test δ-4 Androstenedione
Eξέταση δ-4 Ανδροστενεδιόνη
Normals M: 0,5-3,0
F: 0,4-4,5
Units ng/ml Top