Διενέργεια και καταχώρηση εξετάσεων Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου (Rapid test) στην πύλη του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID (EUDCC)

Διενέργεια και καταχώρηση εξετάσεων Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου (Rapid test) στην πύλη του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID (EUDCC).

Το Κλινικό μας Εργαστήριο, ως αδειοδοτημένο Εργαστήριο διενέργειας διαγνωστικών  εξετάσεων Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου (Rapid test) και με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των εξετάσεων, αλλά και της ασφάλειας, προφύλαξης και  προστασίας τόσο των εξεταζόμενων και του προσωπικού αλλά και του περιβάλλοντος,  σας ενημερώνει πως,

  • Η χρήση των διαγνωστικών τεστ Ταχείας  Ανίχνευσης Αντιγόνου (Rapid test) στο  Εργαστήριο μας, γίνεται από έγκυρη εταιρεία η οποία διασφαλίζει τις ελάχιστες  προδιαγραφές όσον αφορά την ευαισθησία, την ειδικότητα και την ακρίβεια του αποτελέσματος, τα οποία έθεσε η Ε.Ε. (ECDC) ως αμοιβαία αποδεκτά τεστ από τα Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη και  τα οποία αναφέρονται στον κατάλογο του Health Security Committee.
  • Στα αποτελέσματα αναγράφονται,

1.     το εργαστήριο που διενήργησε την  εξέταση

2.     ημερομηνία και ώρα δειγματοληψίας

3.     τα πλήρη στοιχεία του εξεταζόμενου (όπως αυτά απαιτούνται από το EUDCC)

4.     το όνομα της εγκεκριμένης εταιρείας που  χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση

  • Όλα τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα φυλάγονται  και συλλέγονται από αδειοδοτημένη και εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.
  • Όλα τα αποτελέσματα καταχωρούνται μέσω  της πλατφόρμας Kios-Erly στην πύλη του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID (EUDCC)  για την έκδοση είτε του Safe Pass είτε του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Θεμιστοκλή Δέρβη 20,
2ος Οροφος, Γραφείο 203
,
1066, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: (+357) 22 67 30 55 , (+357) 99 63 96 55
Φαξ: (+357) 22 67 57 50
Email: [email protected]
Τ.Θ.: 25738, 1311 Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ