Εξετάσεις Αντιγόνου (Covid-19 Ag) έναντι του SARS-CoV2 στο Εργαστήριο μας.

Ταχεία ανίχνευση (Rapid test) του Αντιγόνου (Covid-19 Ag Test) του ιού SARS-CoV2.

Το Εργαστήριο  μας διενεργεί την εξέταση μέσω ρινοφαρυγγικού, ρινικού ή στοματοφαρυγγικού δείγματος για την ταχεία ανίχνευση (Rapid test) του Αντιγόνου (Covid-19 Ag Test)  του ιού SARS-CoV2.

Πρόκειται για  μια γρήγορη και αρκετά αξιόπιστη εξέταση με πολύ καλή ευαισθησία και εξαιρετικά ψηλή ειδικότητα  για την έγκαιρη  ανίχνευση του ιού μέσω των ειδικών και μοναδικών πρωτεϊνών που παράγει και βρίσκονται πάνω ή μέσα στον ιό.

Λόγω της υψηλής ευαισθησίας και  ειδικότητας της εξέτασης, ο προσδιορισμός του Αντιγόνου του Κορωνοϊού  SARS-CoV-2 δίνει τη δυνατότητα γρήγορης παροχής πληροφοριών για την νόσο COVID-19 και αποτελεί ένα νέο, σημαντικό και πολύτιμο εφόδιο στο οπλοστάσιο των  επιστημόνων υγείας για την ασφαλέστερη διάγνωση της νόσου, ειδικότερα σε πληθυσμούς υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου διασποράς της λοίμωξης.

Ήδη αρκετές χώρες έχουν εγκρίνει και υιοθετήσει την εξέταση και έχουν προχωρήσει  στην αγορά μεγάλων ποσοτήτων για στοχοποιημένες εξετάσεις σε χώρους όπου  υπάρχει μεγάλη διασπορά του ιού για άμεσα, γρήγορα και ασφαλή αποτελέσματα.

Σε πολλές χώρες η εξέταση χρησιμοποιείται ήδη σε πολλά αεροδρόμια της χώρας για την είσοδο  επιβατών καθώς και η χρήση της εξέτασης σε σχολεία, πανεπιστήμια και σε άλλους χώρους  όπου  υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού.

Μετά τη μόλυνση και τον πολλαπλασιασμό του ιού στον οργανισμό, ο ιός παράγει αντιγόνα (ειδικές πρωτεϊνες– Nucleocapsid protein antigen) τα οποία ανιχνεύονται με μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία  από την εξέταση Covid-19 Ag Test.

Με τον όρο Αντιγόνο εννοούμε κάθε ξένη ουσία, η οποία όταν  εισέρχεται στον οργανισμό αναγνωρίζεται από τα Β ή και Τ λεμφοκύτταρα και μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη ειδικής ή επίκτητης ανοσίας με την παραγωγή αντισωμάτων. Τα αντιγόνα  μπορεί να είναι τοξίνες όπως δηλητήρια, μόρια στην επιφάνεια των κυττάρων ή  κάποιο μόριο μέσα ή στην επιφάνεια των ιών. 

Χαρακτηριστικά  παραδείγματα ανίχνευσης Αντιγόνων είναι το Αυστραλιανό Αντιγόνο της Ηπατίτιδας  Β και η ανίχνευση Αντιγόνων Γρίπης τύπου Α και Β.

Η εξέταση, σύμφωνα με τους ειδικούς επιδημιολόγους, συνίσταται να  πραγματοποιείται 5-7 μέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.

Λόγω της ψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας που παρουσιάζουν τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, ένα Θετικό αποτέλεσμα δεν χρειάζεται πλέον να επιβεβαιωθεί με Μοριακή εξέταση (PCR) και  θα πρέπει να θεωρείται ως επιβεβαιωμένο Θετικό απότέλεσμα και να παρθούν όλα τα απαραίτητα και ενδεικνυόμενα μέτρα αποφυγής της  διασποράς του ιού ή και περίθαλψης.

Αντίθετα ένα Αρνητικό αποτέλεσμα θα πρέπει να επαναληφθεί σε 5-7 μέρες για  επαλήθευση, εάν υπάρχουν συμπτώματα νόσησης ή επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Η εξέταση Covid-19 Ag Test, δεν υποκαθιστά την μοριακή μέθοδο (PCR)  αλλά πρόκειται για μια πολύ πιο γρήγορη και πιο φθηνή εξέταση για άμεσα, μαζικά και  αξιόπιστα αποτελέσματα στη φάση της ενεργούς λοίμωξης.

Η εξέταση έχει εγκριθεί από το Food and Drug Administration (FDA) των ΗΠΑ για Emergency  UseAuthorization (EUA) και συγκριτικά με τη Μοριακή μέθοδο παρουσιάζει πολύ ψηλή Ευαισθησία >96,5 % και Ειδικότητα >99,7 %.


Eπικοινωνήστε μαζί μας

Θεμιστοκλή Δέρβη 20,
2ος Οροφος, Γραφείο 203
,
1066, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: (+357) 22 67 30 55 , (+357) 99 63 96 55
Φαξ: (+357) 22 67 57 50
Email: info@chem-lab.com.cy
Τ.Θ.: 25738, 1311 Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ