Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι σύγχρονος, πλήρης, ειδικά επιλεγμένος και απαραίτητος για όλες τις εξετάσεις που διενεργούνται στο εργαστήριο για να προσφέρεται υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία, ταχύτητα και ακρίβεια στα αποτελέσματα.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο μ’ ένα άρτιο και ασφαλές σύστημα μηχανοργάνωσης, απαραίτητο για τη συγκέντρωση, φύλαξη, επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με απόλυτη εχεμύθεια, καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας για ενημέρωση των ασθενών.

 • Immunoanalyser DiaSorin - LIAISON

 • Auto Hematology Analyzer - MINDRAY BC-5150

 • Auto Chemistry Analyzer - MINDRAY BS-300

 • Microarray Technology - Genesis Diagnostics (Fast Frame Slide Holder & Wash Station)

 

 • Microarray Technology - Genesis Diagnostics (Slide Centrifuge & Optical Scanner)

 

 • Electrolyte Analyzer AVL 9180 - ROCHE

 • SMART 700/340 photometer - EUROLYSER DIAGNOSTICA

 • Automatic reader of Erythrocytes Sedimentation Rate (ESR) Vestatic - HOSPITEX DIAGNOSTICS

 • Coagulometer - SYSMEX CA 50

 • Allergy Test (AlleisaScreen) - MEDIWISS ANALYTIC

 • Urinometer - MISSION U 120

 • Microscope - MOTIC plus MOTICAM

 • Purified water system - ELIX
 • Incubator - MEMMERT
 • Centrifuges - HETTICH
 • Σειρά άλλων βοηθητικών οργάνων (π.χ. Sterilizers, Ovens, Balances, Mixers, Rotors)